Werken in Groningen

Werken

Zou jij willen werken in Groningen? Groningen loopt voor op het gebied van Healthy Ageing, Energie en ICT. De stad kent in die sectoren verschillende vooraanstaande bedrijven. Bekijk een aantal van deze bedrijven op onderstaande kaart.

Zou jij willen werken in Groningen? Groningen loopt voor op het gebied van Healthy Ageing, Energie en ICT. De stad kent in die sectoren verschillende vooraanstaande bedrijven. Bekijk een aantal van deze bedrijven op onderstaande kaart.

Zou jij willen werken in Groningen? Groningen loopt voor op het gebied van Healthy Ageing, Energie en ICT. De stad kent in die sectoren verschillende vooraanstaande bedrijven.

Plek om te werken én te wonen

Door de aanwezigheid van veel kennisintensieve bedrijven, ontdekken steeds meer mensen dat Groningen een aantrekkelijke plek is om te werken. En niet alleen bij de vier Akkoordpartners van City of Talent: De gemeente Groningen, Hanzehogeschool, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG), maar ook bij de andere bedrijven en werkgevers in de stad Groningen en regio. Kijk voor actuele vacatures ook eens op Noorderlink.

De stad kent ook een goed woonklimaat. Groningen biedt alles wat je van een grote stad mag verwachten, maar dan zonder de anonimiteit, de onveiligheid en de huisvestingsproblemen.

Vanwaar die populariteit? Bezoek de pagina over wonen in Groningen.

Energie

Energie en Groningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeker nu. Een belangrijk thema is de transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen. Door Noord-Nederland als zodanig te profileren is al veel bedrijvigheid en werkgelegenheid deze kant op gekomen.

Healthy Ageing

In Groningen ligt een belangrijke bakermat van kennis rond Healthy Ageing. Met onderzoeksinstituten die al jaren internationale topprestaties leveren rondom dit actuele thema. Kennisstad Groningen heeft de ambitie om een internationale kennismotor te worden op het gebied van gezond opgroeien, veroudering en gezond ouder worden.

ICT

Groningen ontwikkelt zich sterk als moderne ict-stad. Zo bevindt de Zernikeborg, hét ict knooppunt van het Noorden, zich in Groningen.

Meeverhuizende partner?

Noorderlink heeft een partnerprogramma. Dit programma schakelt het netwerk van Noorderlink in om meeverhuizende partners te helpen bij het vinden van een passende functie of bij arbeidsmarktoriëntatie.