Wat doe je als iemand zijn infuus uittrekt en in pyjama het ziekenhuis uit wandelt? › City of Talent

Wat doe je als iemand zijn infuus uittrekt en in pyjama het ziekenhuis uit wandelt?

Wat doe je als iemand zijn infuus uittrekt en in pyjama het ziekenhuis uit wandelt?

Wat doe je als iemand zijn infuus uittrekt en in pyjama het ziekenhuis uit wandelt?

Elk jaar ontwikkelen 100’000 ouderen in het ziekenhuis een delier. Veelal weten ze niet meer waar ze zijn, wat ze er komen doen en krijgen ze waanideeën. Het is niet altijd gemakkelijk om dat te herkennen. Professor Sophia de Rooij heeft eerstehandservaring met het probleem en verzon met collega’s een oplossing.

Simulatie uit meerdere perspectieven

“Vooral ouderen, maar niet alleen ouderen, krijgen door medicatie, operatie of koortsende ziekte een delier” vertelt de Rooij. “Deze mensen zijn een paar dagen de kluts kwijt en weten niet dat ze in een ziekenhuis worden behandeld, trekken hun infuus uit of stappen met een geopereerd been uit bed terwijl dat niet kan. Vaak zijn we te laat met herkennen en dus ook te laat met voorkomen van deze situatie. Patiënten met een delier zijn voor zichzelf, hun familie en ook voor artsen en verpleegkundigen lastig te behandelen De game Delirium vraagt op een compleet nieuwe manier aandacht voor goede vaardigheden en een goede attitude om patiënten met dit probleem beter te begeleiden. Het waardevolle van deze game is dat het ook het perspectief van de patiënt geeft. Iets dat in een praatje of een lesboek moeilijk na te bootsen is.”

Wonen en werken in Groningen

De Rooij groeide op in ‘s Hertogenbosch, startte de Geriatrie afdeling in het AMC in Amsterdam en werd gevraagd naar Groningen te komen. Daar werd ze het hoofd van de afdeling ouderengeneeskunde. “Na 27 jaar Amsterdam vond ik dat een goed idee. Ook voor mijn eigen healthy ageing. Ik heb nog geen dag spijt gehad!”

Wat doe je als iemand zijn infuus uittrekt en in pyjama het ziekenhuis uit wandelt?

Wat doe je als iemand zijn infuus uittrekt en in pyjama het ziekenhuis uit wandelt?