Waarom mijn vrouw en ik na Griekenland, Portugal en Italië ons hart verloren aan Groningen? › City of Talent

Waarom mijn vrouw en ik na Griekenland, Portugal en Italië ons hart verloren aan Groningen?

Waarom mijn vrouw en ik na Griekenland, Portugal en Italië ons hart verloren aan Groningen?

Waarom mijn vrouw en ik na Griekenland, Portugal en Italië ons hart verloren aan Groningen?

Alex Friedrich is Hoofd afdeling voor Medische Microbiologie van het UMCG. Hij vertelt over zijn werk, en hoe hij na te hebben gewoond in Portugal, Griekenland en Duitsland zijn hart heeft verloren aan Groningen. 

"Mijn vakgebied is die van detectie en behandeling van infecties en de preventie van zorggerelateerde infecties. Dat zijn infecties die zich voordoen tijdens de opname en zorg van de patiënt in het ziekenhuis en worden vaak veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, de zogenaamde ziekenhuisbacteriën.

Bezuinigen op infecties

Omdat Europeanen steeds ouder worden en er daarom meer complexe zorg wordt verleend, zijn er ook steeds meer mensen vatbaar voor infecties. In het oog van volksgezondheid en natuurlijk ook van de kostenbeheersing is het belangrijk dat er preventieve maatregelen worden bedacht om het aantal ziekenhuisinfecties omlaag te brengen. Zo worden de patiënten niet nog zieker, blijft de zorg betaalbaar en blijven de wachtlijsten op niveau. Uiteindelijk moeten we toe naar wat ik noem 'een bezuiniging op infecties'.

Euregio-project EurSafety Heath-net

We kunnen dat in Nederland allemaal natuurlijk zelf bedenken, maar met samenwerking kunnen we veel grotere stappen zetten. Toen ik met mijn familie vanuit Münster naar Groningen vertrok, met een uitnodiging voor een leerstoel in Groningen, wist ik al dat veel zaken in Nederland zeer goed geregeld zijn. Zo zijn er maar liefst dertig keer minder MRSA-ziekenhuisbacteriën dan in Duitsland. Er wordt hier in ziekenhuizen ook minder antibiotica voorgeschreven. Aan de andere kant zijn er in Duitsland de helft minder wondinfecties na een operatie dan hier. Het gaat er dan niet om welk land of welk systeem beter is, maar vooral dat we van elkaar kunnen leren en ons gezamenlijk verbeteren. Dit doen we langs de hele grens binnen het Euregio-project EurSafety Heath-net.

Grensoverschrijdende samenwerking

Een ander mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking is de European Medical School, een gemeenschappelijke medische opleiding die de RUG/UMCG samen met de Oldenburgse Carl von Ossietzky universiteit en het Klinikum Oldenburg in 2012 heeft opgezet. Het is de ideale manier om in de toekomst van elkaar te leren en van elkaars onderzoek te kunnen profiteren. Studenten werken en leren 1 jaar over de grens en op deze manier bouwen zij met ons aan een echt laboratorium van Europa. Van wat wij hier aan grensoverstijgende oplossingen bedenken, kan heel Europa leren. Dat is heel spannend, leerzaam en biedt kansen voor de toekomst.

We hebben ons hart verloren aan Groningen

Ik werkte voordat ik naar Groningen kwam al veel samen met collega's over de grens, vanwege de Euregio-projecten. Ik wist wat me te wachten stond in Nederland, maar toch verraste Groningen ons. We wonen in de binnenstad en hebben de stad leren kennen als jong en bruisend, vanwege de studenten, en met een kwartiertje ben je buiten de stad, in de rust van de Ommelanden. Mijn vrouw is Italiaanse, zelf ben ik half Grieks en half Duits; we hebben ook in Griekenland, Portugal en Italië gewoond, maar we hebben ons hart verloren aan Groningen."