Waarom je niet depri hoeft te zijn op 'Blue Monday' › City of Talent

Waarom je niet depri hoeft te zijn op 'Blue Monday'

Waarom je niet depri hoeft te zijn op 'Blue Monday'

Waarom je niet depri hoeft te zijn op 'Blue Monday'

Blue Monday zou de meest deprimerende dag van het jaar moeten zijn. Er is minder licht in januari, al het spaargeld ging er in december doorheen en maandag staat sowieso niet bekend als topdag. Zo werd uitgerekend dat de maandag van de laatste volle week in januari de naam Blue Monday verdient. 

Peter de Jonge legt eenvoudig uit waarom je je daar niet te veel van aan moet trekken. “Er is gekeken naar allerlei externe factoren en het is nogal gekunsteld om die bij elkaar te brengen met de overtuiging dat mensen zich dan het slechtst zouden voelen. Het zou voor mij wel eens de gelukkigste dag van het jaar kunnen worden! Je kunt zo’n berekening maken, maar alsnog zal de grote meerderheid zich niet precies op die maandag het slechtst voelen. Vergelijk het met een zwangerschap. Die zou 40 weken moeten duren, maar slechts 3% van de babies komt exact op de uitgerekende datum.” De Jonge’s relatie tot het fenomeen Blue Monday kenmerkt zijn aandacht voor nuancering en het kijken naar details in plaats van afwijkingen ten opzichte van de geldende norm.

"Het zou voor mij wel eens de gelukkigste dag van het jaar kunnen worden!"

Hoe gek is Nederland?

De Jonge leidt een interdisciplinaire groep onderzoekers. Van ICTers tot psychologen. Van wiskundigen tot psychometrici. Samen werken ze aan een beter begrip van de psychische gezondheid. “Vaak is dat onderzoek op het snijvlak van lichaam en geest. Met getalenteerde mensen die samen handen en voeten willen geven aan Ban-Ki-Moons uitspraak “There can be no health without mental health”. De wetenschap komt uit haar ivoren toren en probeert steeds meer te kijken hoe de maatschappij geholpen kan worden door de knappe koppen. Wij willen daarin voorop lopen. Met het project “Hoe gek is Nederland?” bijvoorbeeld. Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen een beetje gek is. Dat je niet moet zeggen: jij bent schizofreen en jij niet. Maar: iedereen is op zijn/haar eigen manier afwijkend van het gemiddelde. Dat is een belangrijk onderscheid ten opzichte van hoe er veelal gedacht wordt over (psychische) ziektebeelden. In ons project verzamelen we longitudinaal data over psychische gezondheid. Op zoek naar graduele verschillen. Niet alleen naar zwaktes, maar bewust ook naar krachten. Op de website “Hoe gek is Nederland?” kan iedereen zich aanmelden en vragenlijsten invullen om inzicht te krijgen in de psychische gezondheid. We leren heel veel over hoe mensen (geestelijk) gezonder oud kunnen worden. Opvallend is dat veel hoog opgeleide jongeren leiden aan depressies, terwijl bij ouderen (die vrienden verliezen en fysiek minder sterk worden) dat probleem veel minder is. Soms zou je jongeren willen aanraden om eens wat vaker met hun opa of oma te praten over het leven.”   

Kunstschilder of Hoogleraar?

“Na eerst 13 ambachten te hebben geprobeerd, waaronder kunstschilder, kwam ik in dit vakgebied terecht. Daar is heel wat gepieker aan vooraf gegaan. Ik kom oorspronkelijk uit hartje Amsterdam. In Groningen solliciteerde ik op een baan, zonder ooit eerder in de stad te zijn geweest. Inmiddels woon ik er 13 jaar en heb er mijn vriendin leren kennen en een kind gekregen. Nu denk ik dat ik nooit meer wegga. In de Randstad is het me te druk. Ik kan hier zoveel prettiger wonen. Met natuur in de nabijheid en een overzichtelijk stadscentrum met alle voorzieningen en minder rijen.

We hebben in Groningen ook de prachtige gelegenheid gekregen om een Research Master te starten in Clinical and Psychosocial Epidemiology (www.groningenbiomed.com). Dat geeft me de gelegenheid om met topstudenten samen te werken. Dat maakt me ook eerder blij dan blue”.