Nienke Bastiaans over de werving van buitenlandse studenten › City of Talent

Nienke Bastiaans over de werving van buitenlandse studenten

Nienke Bastiaans over de werving van buitenlandse studenten

Nienke Bastiaans over de werving van buitenlandse studenten

"Mijn functieomschrijving is net zo lang als die breed is en beslaat een groot aantal gebieden die op een of andere manier in elkaar grijpen. En dan niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch. Een belangrijk onderdeel is de werving van buitenlandse studenten. We zorgen ervoor dat ze goed voorbereid in Groningen aankomen."

Rijksuniversiteit Groningen is heel down to earth

Onlangs hebben wij daartoe bijvoorbeeld een belcampagne opgezet, met studenten van de RUG. Zij informeerden buitenlandse studenten over de universiteit, Groningen en de mogelijkheden om hier te studeren. Dergelijke projecten werken heel goed. Wij doen onderzoek naar onze identitieit en daaruit blijkt dat wij een heel open en toegankelijke universiteit zijn, heel down to earth. Studeren in Groningen wordt door buitenlandse studenten ervaren als positief.

'Nieuwe' Groningers begeleiden

Ook begeleiden we universitaire medewerkers die uit het buitenland komen. Dat doen we samen met Connect International, een Groningse organisatie die 'nieuwe' Groningers begeleidt bij het zoeken van een huis en zaken als een crèche voor kinderen, een makelaar en een sociaal netwerk. Daarbij moet je denken aan verenigingen van landgenoten en dergelijke. Mijn man is Engels en heeft in het begin ook contact gehad met Connect International. Hij is nu helemaal op zijn plaats. We wonen in Een dorpje op het Hoogeland en daar heeft hij een snookervereniging opgezet, staat in de weekends achter de bar en praat hij zelfs met een Gronings accent. Hij is geïntegreerder dan ik ben, als verdwaalde Fries.

Een prachtige plek voor buitenlandse studenten

Groningen is een prachtige plek om terecht te komen. Mensen van buiten vinden het overzichtelijk, schoon, groen, veilig en wij rijden bijvoorbeeld zonder file in één keer van het Hoogeland de stad in.
Ik werk met een jong team dat dicht bij de doelgroep staat. Zij snappen de taal, gebruiken sociale media en we doen veel aan studentenparticipatie. Ook wat onderzoek betreft. Die manier van breed denken past bij de RUG: ook wat mijn eigen ontwikkeling binnen de universiteit betreft is er steeds naar ontwikkelmogelijkheden gekeken en bieden ze genoeg kansen om breder te kijken, in de eigen faculteit en daarbuiten.

Toegankelijk en persoonlijk

Typerend voor de RUG is de open sfeer. Er is wel hiërarchie, maar het is niet van 'Herr Direktor' en dan soort dingen. Het is toegankelijk. Dat merk je niet alleen in de omgang onderling, maar ook in het contact met andere afdelingen en faculteiten. De RUG is groot, maar daarin toch heel persoonlijk gebleven."