Lifelines krijgt 4 miljoen voor 3e onderzoeksronde in 2019 › City of Talent

Lifelines krijgt 4 miljoen voor 3e onderzoeksronde in 2019

Lifelines krijgt 4 miljoen voor 3e onderzoeksronde in 2019

Lifelines krijgt 4 miljoen voor 3e onderzoeksronde in 2019

Lifelines, de enorme databank met informatie over gezondheid van drie generaties inwoners van de noordelijke provincies krijgt een derde onderzoeksronde. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeert de komende vijf jaar 4 miljoen euro per jaar. Ook het UMCG, de RUG en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe geven financiële steun.

Waarom wordt de één wel zien en de ander niet? Hoe worden we gezond oud? Daar wil het UMCG antwoord op krijgen en gebruikt daarvoor de enorme, steeds groeiende data- en biobank Lifelines over de gezondheid van drie generaties inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe. Hiervoor zijn al meer dan 165.000 deelnemers uitgebreid getest, gemeten en bevraagd. Onderzoekers wereldwijd gebruiken de (anonieme) data voor studies naar het ontstaan van aandoeningen. Hoe de nieuwe onderzoeksronde er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Maar één ding is wel zeker: er wordt in ieder geval gekeken naar nieuwe technologische mogelijkheden en veranderingen in onderzoeksmethoden.

Nog waardevoller
“Wij zijn zeer verheugd met de financiële steun van alle betrokken partijen”, zegt UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen. "Dit betekent dat we de data- en biomaterialenverzameling verder kunnen uitbreiden, waardoor de wetenschappelijke waarde ervan vergroot. Met deze gegevens kunnen wetenschappers onderzoek doen die belangrijke kennis oplevert over preventie van ziekten en gezond ouder worden en dat is van groot maatschappelijk belang. Wij zijn de Lifelines-deelnemers dan ook erg dankbaar dat zij dit mogelijk maken.”

Lifelines is bijzonder
Ook staatssecretaris Paul Blokhuis is zeer lovend over Lifelines: “Lifelines is een heel bijzonder project waarin de laatste jaren een schat aan waardevolle informatie is verzameld. Met deze extra investering voor een volgende onderzoeksronde verwachten we nog meer verdieping en praktisch toepasbare kennis, bijvoorbeeld op de terreinen van leefstijlinterventies en preventie. Iedereen in Nederland, en natuurlijk ook daarbuiten, heeft baat bij de kennis die door Lifelines in onze noordelijke provincies wordt opgedaan.”

Innovatieve projecten
De komende vijf jaar investeert het ministerie van VWS 4 miljoen euro per jaar in Lifelines. De RUG en het UMCG houden de basisinfrastructuur in stand. En de drie noordelijke provincies ondersteunen projecten rond Lifelines. “Wij verwachten innovatieprojecten rond Lifelines met bedrijven te ondersteunen de komende jaren. Er liggen kansen op het vlak van digitalisering, productontwikkeling en preventie, bijvoorbeeld bij de communicatie tussen Lifelines en haar deelnemers”, aldus gedeputeerde Patrick Brouns namens de drie provincies.

De opbrengsten
Niet alleen wetenschappelijk zorgt Lifelines voor grote resultaten, ook maatschappelijk en economisch draagt de grootschalige databank bij. Zo zijn er meer inzichten in risicofactoren en kunnen eventuele afwijkingen van deelnemers eerder worden gesignaleerd. Met als gevolg betere preventie, vroege diagnose en behandeling. Met alle voordelen van dien: gezondere mensen en dus ook minder zorgkosten. Verder heeft Lifelines gezorgd voor bijna 250 wetenschappelijke publicaties en wordt verwacht dat de derde onderzoeksronde opnieuw bijdraagt aan bedrijvigheid in Noord-Nederland.

Koelkast zo groot als een sporthal

Bij Lifelines worden onder andere ook bloed- en urinemonsters afgenomen. Dat zijn er dus nogal wat! Die worden bewaard in een enorme koelkast, zo groot als een sporthal. Hier worden de monsters bewaard en vervolgens digitaal gearchiveerd. Zodat onderzoekers wereldwijd deze (anonieme) informatie kunnen gebruiken. Zo hopen we antwoord te krijgen op vragen en ziektes eerder te ontdekken en doelgerichter medicijnen te ontwikkelen. En zo wordt healthy ageing voor meer mensen mogelijk.