Grote beurs voor onderwaternatuur Waddenzee › City of Talent

Grote beurs voor onderwaternatuur Waddenzee

Grote beurs voor onderwaternatuur Waddenzee

Grote beurs voor onderwaternatuur Waddenzee

Vlak boven Groningen ligt het Waddengebied, een uniek Unesco Werelderfgoed. Een prachtige plek en onmisbaar voor vele trekvogels en -vissen. Om uit te zoeken hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee, kent het Waddenfonds nu een grote subsidie uit van 6.4 miljoen euro.

Op het ene moment zie je kilometers uitgestrekte, modderige wadplaten. En even later staat alles onder water. Welkom in de Waddenzee, een uniek getijdengebied wat niet voor niets een speciale status heeft gekregen: die van Werelderfgoed.  Talloze dieren leven er. En niet alleen bóven water. Juist onderwater is de natuur heel bijzonder en daar moeten we zuinig mee omgaan.

6.4 miljoen voor mozaïek

Daarom wil het Waddenfonds samen met de drie Waddenprovincies Groningen, Friesland en Noord-Holland een rijke Waddenzee realiseren. Daarom kende het Waddenfonds een grote subsidie toe van maar liefst 6.4 miljoen euro aan het project ‘Waddenmozaïek’ van Natuurmonumenten, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Doel van het project: uitzoeken hoe het gaat met de onderwaternatuur in de Waddenzee en als nodig herstelmaatregelen testen.

Slib tot mosselbanken

Neem een kijkje onderwater in de Waddenzee. Wat je ziet? Van alles! Van zand tot slib, schelpen, keien, hele mosselbanken, zeegrasvelden, platte oesters, pieren en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, de onderwaterbodem in de Wadden is een veelzijdig landschap, een mozaïek. Toch zijn er sterke aanwijzingen dat wat we nu zien slechts een monotoon aftreksel is van wat het ooit is geweest. En dat heeft gevolgen voor vissen en bodemdieren. Waddenmozaïek gaat de variatie in het onderwaterlandschap en de biodiversiteit voor het eerst helemaal in kaart brengen. Ook kijkt het project naar beheersmaatregelen voor bescherming en herstel van de delen van de waddenbodem die altijd onder water staan.

Grote stenen en zeegrasvelden

Eén van de onderdelen zijn grootschalige praktijkexperimenten, waar onderzoekers van de RUG en het NIOZ in deelprojecten werken.  Zoals het sluiten van gebieden voor bodem verstorende visserij, het herintroduceren van grote stenen op de bodem, het herstellen van zeegrasvelden en oester- en mosselbanken. Vervolgens zal het effect hiervan getest worden en die kennis zal door beheerders in de praktijk worden gebracht.

Samen voor de Wadden

Het project is een onderdeel van het overkoepelende ‘Waddentools’, waar 4 grote deelprojecten onder hangen. Allemaal gericht op maatregelen rond de onderwaterdiversiteit, vismigratie, trek- en broedvogels. Kortom, allemaal om samen het beheer van de Waddenzee te verbeteren. Zodat deze gezond en rijker gemaakt wordt. En wij er – net als de dieren die er leven- met volle teugen van kunnen blijven genieten. Want zeg nou zelf: een Groningen zonder Wadden, daar moet je toch niet aan denken?