Blockchain: wat houdt het in? › City of Talent

Blockchain: wat houdt het in?

Blockchain: wat houdt het in?

Blockchain: wat houdt het in?

Massoeba helpt organisaties hoe om te gaan met de blockchaintechnologie. Wat is het precies en wat kan je er eigenlijk mee? Massoeba vindt dat iedere organisatie een blockchainstrategie zou moeten hebben. Of in ieder geval zou moeten begrijpen wat het is.

Blockchain

Blockchain, het woord zegt het al, een keten van blokken. Een blockchain is een wereldwijd netwerk van computers waartussen transacties plaatsvinden. Deze transacties kunnen tastbaar en ontastbaar van aard zijn, denk bijvoorbeeld aan digitaal geld, huizen, auto’s, patenten en andere vormen van intellectueel eigendom. De computers creëren samen een groeiende lijst van gegevens, die lijst wordt gedeeld met het wereldwijde netwerk van computers. De ‘gegevens’ worden opgeslagen in blokken, waardoor de keten van blokken steeds langer wordt.

Wat maakt blockchain zo bijzonder?

In de meeste gevallen zijn wij gewend dat wij onze gegevens opslaan op een centrale plek. In het geval van de blockchain-technologie is dit anders, binnen de blockchain worden de gegevens gedeeld met het gehele netwerk. Iedere deelnemer is in het bezit van een exacte kopie van de lijst aan gegevens. Dit houdt in dat bij elke transactie die plaats vindt de lijst wordt bijgewerkt en deze tevens wordt aangepast op elke individuele computer. Dit maakt het netwerk transparant omdat er een gedistribueerd grootboek wordt bijgehouden.

De transacties binnen een blockchain zijn peer-to-peer, wat inhoud dat er geen centrale partij betrokken is bij de transacties. Wanneer je geld overmaakt van jouw bankrekening naar die van een ander, zorgt de bank ervoor dat deze transactie gereguleerd wordt. Door middel van een blockchain hebben wij die centrale derde partij niet meer nodig. De blockchain-technologie maakt gebruik van het ‘mining’ principe. Op het moment dat je een transactie uitvoert op de blockchain worden gegevens van die transactie vastgelegd in een blok. Dit blok krijgt een zogenoemde ‘hashcode’, vergelijkbaar met een digitale handtekening. Door middel van het oplossen van een cryptografische puzzel wordt er bepaald of een transactie wordt goedgekeurd of afgekeurd door het netwerk. Het idee is dat het oplossen van de puzzel, het minen, erg veel tijd en moeite kost, maar dat het controleren van de uitkomst gemakkelijk is. Stel je een Sudoku-puzzel voor.

Het invullen van een Sudoku kost tijd en energie, maar het controleren of de Sudoku goed is ingevuld gaat een stuk gemakkelijker. Als de puzzel goed is opgelost en gecontroleerd, wordt de transactie, door middel van een blok, toegevoegd aan de keten. Het idee van de blockchain-technologie is dat alle blokken in de keten aan elkaar verbonden zijn. Dit komt doordat de hashcode, de digitale handtekening, altijd gebaseerd wordt op voorgaande transacties en de transactiegegevens van de huidige transactie. Als je een schakel in de keten verandert, zal de volledige keten breken. Het volgende voorbeeld laat zien hoe een kleine wijziging in een transactie kan leiden tot verandering van de hashcode. 

Door de cryptografie worden de hashcodes gebaseerd op elk detail van de transactie. Stel je wilt het woord “Blockchain-technologie” omzetten naar een hashcode, dan krijg ik de volgende code: 000d68862d4f1b3a65e9b9934cb8d095df2d3ef0571d63c7e65170acfa36fdf8. Als je vervolgens een kleine wijziging aanbreng het bericht, namelijk “Blockchaintechnologie”, dan krijg ik de volgende code: 0003f7b5f1a5e4880cf25ad9008cb459c08d052e5daacd3b739c361f80bd43d9. De kleine wijziging in mijn tekst leidt tot een geheel andere hashcode. In beide gevallen was de voorgaande transactie hetzelfde.

Doordat de hashcode verandert zal de inhoud van de Sudoku-puzzel ook veranderen. Het systeem zal de wijziging niet aanpassen in de blockchain, waardoor de keten intact blijft en de verandering in de transactie niet wordt doorgevoerd. Dit is een belangrijk aspect van de blockchain-technologie, omdat het ervoor zorgt dat er niet gefraudeerd kan worden binnen het netwerk. 

Meer weten over Blockchain? >>