Healthy Ageing Groningen | Gezondheidsvraagstuk en oplossingen

Healthy ageing in Groningen

Al sinds de oprichting van de universiteit in 1614 wordt de geneeskunde in Groningen op academisch niveau beoefend. In de 18e eeuw waren Wouter van Doeveren en Petrus Camper medische hoogleraren met een internationale reputatie. Ook de leefomgeving die Groningen bood, stond bekend als zeer gezond. In 1717 stelde Van Doeveren in een rede dat Groningen beter was voor de gezondheid dan de meeste andere steden. Hij roemde de brede straten en grote pleinen waar wind en regen vrij spel hadden om de lucht te zuiveren en het straatvuil weg te spoelen. Of de gemiddelde Groninger daarmee ook kon rekenen op een langer en gezonder leven is nu moeilijk vast te stellen. Wat wel vast staat is dat de eerste gedocumenteerde honderdjarige ter wereld een Groninger was. Zijn naam: Geert Adriaans Boomgaard. Hij vierde zijn 100e verjaardag in 1988 en overleed op 110 jarige leeftijd. Boomgaard kon terugkijken op een rijk gevuld leven; hij was soldaat geweest in het leger van Napoleon, beurtschipper en vader van 12 kinderen. Heel Nederland tot en met het koningshuis aan toe verwonderde zich over het Groningse gezondheidsfenomeen.

De aandacht voor gezondheidsvraagstukken kent dus een lange traditie in Groningen. Het werk van Van Doeveren c.s. wordt tegenwoordig voortgezet in en rond het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het UMCG is één van de grootste ziekenhuizen van Nederland en hoort wat betreft zorg, onderwijs en fundamenteel en klinisch onderzoek tot de internationale top. Eén van de troeven in het medische onderzoek is de biobank LifeLines. Daarin worden liefst 167.000 deelnemers uit drie generaties gedurende dertig jaar gevolgd. Dit geeft een uniek inzicht in het ontstaan en verloop van chronische ziekten. Ook de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen zetten zich met onderwijs en onderzoek in voor healthy ageing. Hierdoor is Noord Nederland al in 2013 aangewezen als Europese voorbeeldregio op het gebied van Active & Healthy Ageing, wat zorgt voor extra fondsen en internationale aandacht. Tegelijk moet gezegd dat door sociale en demografische ontwikkelingen het gezondheidsvraagstuk in het noorden nu harder knelt dan in de rest van Nederland.

Wij werken aan oplossingen:

Het gezondheidsvraagstuk is complex en oplossingen komen uit uiteenlopende hoeken. In Groningen wordt op verschillende sporen aan oplossingen gewerkt. Hieronder per spoor enkele tot de verbeelding sprekende voorbeelden.