Wat is Healthy Ageing? Lees hier meer informatie in Groningen!

De uitdaging

De uitdaging

Gezondheid is je grootste schat! Die wijsheid krijgen de meeste Nederlanders als kind al ingewreven. Toch gaat in elk mensenleven vroeg of laat de strijd tegen ziekte en aftakeling een rol spelen.

Nieuwsgierigheid naar de factoren die gezondheid bepalen is dan ook van alle tijden. Met name in de 20e eeuw heeft die nieuwsgierigheid tot grote medische doorbraken geleid. Dokters kunnen tegenwoordig onvoorstelbaar veel lichamelijke aandoeningen herkennen en beteugelen. De levensverwachting van Nederlanders is in de laatste 50 jaar met maar liefst 8 jaar gestegen.

Ook in de 21e eeuw zal de ontwikkeling van de curatieve gezondheidszorg (gericht op genezen) verder gaan. Maar het succes van deze curatieve zorg lijkt ook nieuwe uitdagingen te creëren op het gebied van de preventieve zorg (gericht op voorkómen). De bevolking in de meeste westerse landen vergrijst. Veel ouderen kampen met chronische problemen als diabetes, hart- en vaatziekten, reuma of COPD. Wat heb je aan een lange levensduur als de kwaliteit van leven veel minder wordt? Kunnen we niet meer doen om ziekte en aftakeling te voorkomen? Hoe houden we mensen langer fit, actief en gelukkig? En kunnen we de gezondheidszorg zo ook op langere termijn betaalbaar houden?

Explanimation Healthy Ageing

Explanimation Healthy Ageing