Healthy Ageing in Groningen | Onderzoek door LifeLines

Gezondheid

Gezondheid

Gezondheid

Hoe zorgen we dat mensen langer gezond blijven en een actieve laatste levensfase beleven, zonder dat de zorg onbetaalbaar wordt?

In Groningen werken we aan oplossingen voor dit vraagstuk. Eén van de troeven in dat onderzoek is de biobank LifeLines. Daarin worden maar liefst 165.000 deelnemers uit drie generaties gedurende ten minste dertig jaar gevolgd om meer inzicht te krijgen in de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en verloop van chronische ziekten. Dat leidde bijvoorbeeld al tot een unieke samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Siemens. Samen ontwikkelen ze nieuwe technieken waarmee persoonlijke zorg geboden kan worden op basis van inzichten uit big data (zoals uit LifeLines) en laboratoriumgegevens. Het UMCG is met ruim 10.000 medewerkers één van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Niet alleen de zorg, ook het onderwijs en het fundamenteel en klinisch onderzoek horen tot de internationale top. Het UMCG trekt dan ook wetenschappers, studenten en bedrijvigheid vanuit de hele wereld aan.