Energy Transition Centre (EnTranCe) | City of Talent

Energy Transition Centre (EnTranCe)

Energy Transition Centre (EnTranCe)

In deze proeftuin voor duurzame energietransitie komen diverse disciplines samen. Energiewetenschappers en studenten bundelen hun krachten met overheden, ondernemers, juristen, psychologen en economen. Bijzonder aan deze multidisciplinaire hotspot is dat innovatieve ideeën direct in de praktijk kunnen worden getest. Een van de grootschalige projecten waar EnTranCe bij is betrokken, is de energietransitie op Ameland. Onder meer de aanleg van een groot zonnepark en de toepassing van smart grids moet Ameland helpen om een uitgesproken ambitie waar te maken: in 2020 zelfstandig zijn in zijn energievoorziening.