Duurzame energie Groningen | Een overzicht van deze energieregio

Energieregio Groningen: een overzicht

Energieregio Groningen: een overzicht

Groningen speelt al eeuwen een belangrijke rol in de nationale energiehuishouding. Al in de 17e eeuw werd Groningen het centrum van de turfwinning, dankzij de grootschalige ontginning van de omliggende veengebieden. En in de 20e eeuw groeide Groningen uit tot de gashoofdstad van Europa. In 1959 werd in Groningse bodem namelijk een van de grootste aardgasvelden ter wereld ontdekt. Sindsdien leunt het Nederlandse handelsoverschot al een halve eeuw zwaar op Gronings aardgas. Het gaswinningsbedrijf NAM (onderdeel Shell), het gasdistributiebedrijf Gasunie en het gashandelsbedrijf GasTerra vormen dan ook een belangrijk cluster in de regionale economie. Dankzij dit energiecluster werd in Groningen eerder en dieper dan elders over de energietransitie nagedacht. De Groningse kennisinstellingen en lokale bestuurders sloten zich daar ook al snel bij aan. Want Groningen wil geen deel van het probleem zijn, maar van de oplossing. Dat leidde bijvoorbeeld tot de oprichting van Energy Academy Europe in 2012.

Zo heeft Groningen zijn status als energieregio kunnen handhaven en zelfs uitbouwen. Liefst een derde van de in Nederland verbruikte elektriciteit komt tegenwoordig uit Groningen. Een groeiend aandeel daarvan is duurzaam opgewekt. De Eemshaven wordt nu al het ‘stopcontact van Nederland’ genoemd. Over enkele jaren zal er ook de stroom van grote Noordzeewindparken aan wal komen. In de luwte van de grote kapitaalintensieve energiebedrijven werken in Groningen bovendien vele honderden ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers, technici en wereldverbeteraars aan (deeloplossingen van) de energietransitie.

Wij werken aan oplossingen
De energietransitie is niet een kwestie van ‘die ene briljante vondst die aan alle problemen een eind maakt’. Deskundigen gaan ervan uit dat er op veel verschillende sporen stappen vooruit moeten worden gezet. In Groningen werken we aan veel van die sporen: