Groningen energieneutraal | De uitdaging | City of Talent

De uitdaging

De uitdaging

Anno 2018 draait de wereldeconomie nog grotendeels op fossiele energie. Met traditionele brandstoffen kun je immers heel effectief gebouwen verwarmen, industriële processen op gang houden, transportmiddelen aandrijven en elektriciteit opwekken. Vandaar dat steenkool, olie en aardgas nog steeds op grote schaal worden gewonnen en gebruikt.

Tegelijkertijd is duidelijk dat dit niet eindeloos kan doorgaan. Onbegrensd gebruik van fossiele brandstoffen zal tot verdere stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer leiden. En uiteindelijk tot een allesverwoestende klimaatverandering. Gelukkig hebben wetenschappers het risico van CO2 en andere broeikasgassen al lang geleden onderkend. Ze hebben, ondanks weerstanden, ook de publieke opinie, het bedrijfsleven en de politiek  aan hun kant weten te krijgen. In 2015 kwamen de leiders van 174 landen bijeen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de aarde niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Om dit te kunnen realiseren zal in enkele tientallen jaren een ingrijpende verandering van het energiesysteem wereldwijd moeten worden doorgevoerd. De energie-uitdaging is van een omvang die de mensheid nog niet eerder heeft gekend.

Energie-revolutie in Groningen is begonnen

Energie-revolutie in Groningen is begonnen