Energie › City of Talent

Energie

Energie

Energie

Energie en Groningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Groningen wordt dagelijks hard gewerkt aan de verduurzaming van de samenleving en de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie. Veel ontwikkelingen op dit gebied komen direct voort uit de lange traditie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport.

De energietransitie is niet een kwestie van ‘die ene briljante vondst die aan alle problemen een eind maakt’. Deskundigen gaan ervan uit dat er op veel verschillende sporen stappen vooruit moeten worden gezet. In Groningen werken we aan veel van die sporen voor een duurzame toekomst.

Energie-revolutie in Groningen is begonnen

Energie-revolutie in Groningen is begonnen