Wij werken aan oplossingen | Biobased | City of Talent

Wij werken aan oplossingen

Wij werken aan oplossingen

In Groningen wordt langs verschillende sporen gewerkt aan de biobased economy. Het eerste spoor betreft het gericht zoeken naar (nieuwe) toepassingen voor bestaande afvalstromen. Het tweede spoor is net omgekeerd: kunnen we biologische alternatieven ontwikkelen voor traditionele (fossiele) grondstoffen? Als derde spoor kan gezien worden de versterking van de chemische sector in het algemeen.

Nieuwe toepassingen afval- en reststoffen

  • Omega Green. CO2 is een massaal geproduceerde en schadelijke afvalstof van de energiecentrales in de Eemshaven

Biologische alternatieven

  • Biobtx: Het chemisch technologiebedrijf BioBTX bouwt op de Zernike Campus in Groningen een proefinstallatie voor de productie van grondstoffen voor bioplastics. Volgens BioBTX is het een 'baanbrekende technologie'. Het gaat om de productie van zogenoemde PET-korrels, bekend van PET-fles. Er is nog geen PET op de markt die voor 100% uit biomassa is gemaakt. De investering vergt enkele miljoenen euro's.

Versterking chemiesector

  • Kenniscentrum biobased economy Hanze: Hanzehogeschool Groningen wil bijdragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Door het uitvoeren van toegepast onderzoek in samenwerking met het MKB en grotere bedrijven ontwikkelen we concrete, nieuwe biobased producten, processen en bedrijvigheid die beter aansluiten op de vraag van de markt. Het kenniscentrum Biobased Economy is waar alle kennis en ervaring met betrekking tot een biobased economy bij elkaar komt.
  • Innolab. Het bedrijf Innolab stelt op laagdrempelige wijze moderne laboratoriumfaciliteiten ter beschikking aan chemische start-ups.
  • Syncom. Is in Groningen een gerenommeerd contract research bedrijf op het gebied van de organische chemie. Syncom werkt voor alle grote farma-multinationals, zoals Bayer en Pfizer.  Streven is om de aanwezige ervaring en researchcapaciteit ook meer in te zetten voor de chemiesector in de regio.