Biobased in Groningen | Lees hier meer over de laatste ontwikkelingen!

Biobased economy

Biobased economy

De uitdaging

Een grote uitdaging voor de mensheid is om afval niet meer als afval te zien, maar als grondstof voor economische productie. We zullen wel moeten, want natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput en onverwerkt zwerfafval verstikt nu al aanzienlijke delen van de planeet. Denk bijvoorbeeld maar aan de plastic soep in oceanen.

 

De landbouw is een sector die relatief veel nuttig ‘afval’ produceert. Biomassa kan in theorie voor allerlei toepassingen worden gebruikt waar tot voor kort vaak altijd werd teruggevallen op fossiele producten (zoals olie, gas en kolen). De industriële inzet van biomassa voor toepassingen anders dan voedsel wordt wel de biobased economy genoemd. De uitdaging van de biobased economy is om de mogelijkheden van biomassa om te zetten in haalbare en schaalbare processen en producten.

Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen voor materialen zoals plastics, chemicalien, cosmetica en medicijnen. Dit biedt volop mogelijkheden voor verduurzaming, verbetering van de economie in de landbouw en economische kansen voor nieuwe producten.

Biobased in Nederland

Biobased in Nederland