Innovatieve productiemethoden voor landbouw in Groningen!

Innovatieve productiemethoden

Innovatieve productiemethoden

Een aanzienlijk deel van het aardoppervlak lijkt ongeschikt voor landbouw: te droog, te zout of te koud. Maar wat als we gewassen en landbouwmethodes kunnen ontwikkelen waardoor dergelijke gronden opeens wel geschikt worden? In Groningen worden veelbelovende resultaten geboekt met innovatieve productiemethoden.

 

Fatma Zaki Mostafa Ali

Verzilting van landbouwgrond is nu al een wereldwijd probleem. De zeespiegelstijging maakt het alleen maar groter, zeker voor een laaggelegen land als Nederland. Gelukkig blijken ook traditionele gewassen als maïs best geschikt voor zilte grond. Biologe Fatma Zaki Mostafa Ali van de Groningse universiteit onderzocht waarom bepaalde maïsrassen wel gedijen op zoute grond.
 

Argifly

Agrifly is een jong bedrijf uit het Groningse Eppenhuizen. Agrifly brengt precisielandbouw binnen bereik van grote akkerbouwbedrijven. Agrifly beschikt over drones uitgerust met speciale sensoren en zelf ontwikkelde software, waarmee per vierkante decimeter kan worden bepaald hoeveel  beregening, bemesting en bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Zo kan het rendement van de akkerbouwer  substantieel worden verbeterd.