Landbouw Groningen | Innovatieve projecten | City of Talent

Landbouwregio Groningen

Dankzij een bijzondere bodemgesteldheid en een gematigd klimaat is Groningen altijd een echte landbouwprovincie geweest. Nog steeds wordt 80% van het landoppervlak van de provincie beheerd door boeren. Grote arealen aardappel en suikerbiet alsmede een forse melkveestapel domineren het landschap. De landbouw en de bedrijven daaraan verbonden (agro & food sector), zijn dan ook van grote betekenis voor de Groninger economie.

Landbouwproducten en landbouwkennis uit Groningen worden letterlijk in alle delen van de wereld op waarde geschat. In vroeger eeuwen was het vooral de graanteelt die voor oogst en exportrecords zorgde. Tegenwoordig worden op de zeeklei langs de kust hoogwaardige pootaardappelen gekweekt voor de export. Koepon met het hoofdkwartier in Feerwerd is een wereldspeler op het gebied van kunstmatige inseminatie van vlees- en melkvee. Grote suikerfabrieken maakten Groningen de suikerhoofdstad van Europa.

Toch is waarschijnlijk de aardappel het gewas waarmee Groningen het meest wordt geassocieerd. Al in 1640 doken de eerste exemplaren het Zuid-Amerikaanse knolgewas in Groningen op. Het werd gezien als een superproduct, want het had een hoge voedingswaarde en het groeide waar andere gewassen doodgingen. De aardappel werd een vast bestanddeel van het Nederlandse menu, en van lieverlee kwamen er ook nieuwe toepassingen. Aardappelzetmeel is het product waarmee de Avebe groot is geworden. De Veendamse multinational ontdekte de aardappel als bron van bindmiddel, glansmiddel, conserveringsmiddel en smaakstof. Avebe geldt wereldwijd als een belangrijk kenniscentrum op het gebied van aardappelen en zetmeel. Dat was dan ook een belangrijke factor bij de oprichting Carbohydrate Competence Center in Groningen. Hierin werken bedrijven en kennisinstellingen samen om koolhydraten in te zetten voor gezonde voeding, maar ook als bron van nieuwe materialen en chemicaliën.

Een boer begroet de Pruisische koning Frederik II (1712-1786) tijdens de aardappeloogst. – Schilderij van Robert Müller (1859-1895)
Een boer begroet de Pruisische koning Frederik II (1712-1786) tijdens de aardappeloogst. – Schilderij van Robert Müller (1859-1895)