Innovatie Groningen | Verschillende thema's | City of Talent

Thema's

Thema's

Healthy Ageing, Energy, IT, Biobased en Agro & Food zijn de grote thema’s in Groningen als regio. De combinatie van academische kennis, ondernemerschap, jong talent, ruimte én vernieuwende samenwerkingen maken Groningen als regio van grote waarde. Voor innovaties die enorme kansen bieden aan de snel veranderende wereld om ons heen. En zo is Groningen- City of Talent dé plek voor iedereen die wil bijdragen aan een gezonde, duurzame, veilige én dus gelukkige samenleving.

Hotspot voor Healthy Ageing

Gelukkig en gezond heel oud worden. Hoe je dat doet? Daar weten we in Groningen alles van. Noord-Nederland is namelijk aangewezen als Europese voorbeeldregio op het gebied van Active & Healthy Ageing. Het UMCG, één van de grootste ziekenhuizen van Nederland, hoort wat betreft zorg, onderwijs en fundamenteel en klinisch onderzoek tot de internationale top. Eén van de troeven in het onderzoek is de biobank LifeLines. Daarin worden maar liefst 165.000 deelnemers uit drie generaties gedurende dertig jaar gevolgd. Zo krijgen we een uniek inzicht in het ontstaan en verloop van chronische ziekten. 

Groen Gronings klimaat

Van onderwijs tot onderzoek, biobased economy, duurzame energie, gas, innovatie en intelligente systemen: in Groningen gebeurt het allemaal. Dagelijks wordt er hard gewerkt aan verduurzaming en vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie. Dit Groene Groningse klimaat zit in ons DNA. We weten allemaal dat de nadelen van het hier gewonnen aardgas voor grote lasten met zich meebrengt. Het is dan ook geen toeval dat juist hier in Groningen talloze duurzame initiatieven worden ontplooid. Van windmolentjes die in de achtertuin passen tot hightech research met wereldpotentie. Denk bijvoorbeeld aan printbare zonnecellen. Binnenkort vestigt het internationale kenniscentrum van de Verenigde Naties hier en dat zal het Groene Groningse klimaat alleen maar verder versterken. Niet voor niets investeert de overheid extra in Groningen als koploper in de energietransitie.

City voor Technisch Talent

In de afgelopen 20 jaar is de wereld sneller veranderd dan ooit. De komst van internet en mobiel bellen hebben de samenleving en economie ingrijpend veranderd. Zelfs zo ingrijpend dat grote groepen mensen inmiddels moeite hebben om de ontwikkelingen bij te benen. Tegelijkertijd weten we ook dat internet niet het slotstuk maar slechts het begin van de digitale revolutie is. Nog steeds blijven nieuwe mogelijkheden komen: big data, blockchain, virtual reality en the internet of things. Hoe kunnen we de nieuwe technische mogelijkheden inzetten voor de grote vraagstukken van deze tijd: energietransitie, verduurzaming, gezonder eten en leven? Hoe zorgen we dat bij een toenemende afhankelijkheid van digitale systemen de veiligheid gegarandeerd kan worden? En hoe voorkomen we dat de snelle ontwikkelingen tot een nieuwe tweedeling in de samenleving leiden? Juist hiervoor zetten in Groningen dagelijks technisch talenten zich in. Technisch talent van vandaag, maar ook van de toekomst. Want juist nu is er meer behoefte dan ooit aan academische kennis op het gebied van digitale innovaties en ondernemen. Daarom werkt Groningen aan een betere aansluiting van deze talenten op de arbeidsmarkt.

Een economie van betekenis

Ontdek meer over de grote thema's in Groningen:

Biobased economy - Agrifood - Digital society- Energie - Gezondheid