Zernike › City of Talent

Zernike

Frits Zernike studeerde vanaf 1905 scheikunde in Amsterdam, met natuur- en wiskunde als bijvakken. Van 1913 tot 1915 was hij bij het Sterrenkundige Laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen assistent van hoogleraar Jacobus Cornelius Kapteyn. In 1915, na zijn promotie cum laude, werd hij in Groningen lector in de wiskundige natuurkunde, in 1920 hoogleraar in de theoretische natuurkunde.

De Rijksuniversiteit Groningen kwam in 1953 in de internationale belangstelling te staan toen Zernike de Nobelprijs voor Natuurkunde won met de door hem ontwikkelde fasecontrastmicroscoop. Dit instrument, waarmee het inwendige van levende cellen zichtbaar gemaakt kon worden, is vooral van groot belang geweest voor medisch en biologisch onderzoek.

Door een slopende ziekte namen de krachten van Zernike na 1958 af. In 1963 werd hij in Amersfoort in een ziekenhuis opgenomen. Daar overleed hij in 1966.

In het noordelijk deel van de stad Groningen is het universiteitsterrein naar Zernike vernoemd: het Zernikecomplex, met onder andere het Zernike Science Park, Zernikegebouw en de Zernikeborg. Hier zijn de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de faculteit Economie en Bedrijfskunde en de faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG als ook de Hanzehogeschool Groningen gevestigd.

www.rug.nl
www.hanze.nl