Wiebengacomplex › City of Talent

Wiebengacomplex

Jan Gerko Wiebenga (1886-1974) werd in 1922 benoemd tot directeur van de Groningse Nijverheidsschool (MTS en Ambachtsschool). Een van zijn eerste taken was het bouwen van een nieuw schoolgebouw in opdracht van de gemeente Groningen. Wiebenga deed voor de bouw een beroep op architect L.C. van der Vlugt (later bekend van onder andere de Van Nellefabriek in Rotterdam, 1925), maar waarschijnlijk was alleen Wiebenga verantwoordelijk voor de plannen.

Het gebouw is het eerste in Nederland in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid of Het Nieuwe Bouwen. Voor de constructie werd volop gebruik gemaakt van nieuwe, ‘rationele’ materialen als staal, beton en geprefabriceerde bouwelementen. Grote glaspuien konden worden aangebracht omdat een betonskelet de betonnen verdiepingsvloeren droeg; de muren hoefden daarom niet dragend te zijn. De Groningse school had met deze bouwwijze een landelijke primeur.

Het complex is aan drie zijden vrijstaand gesitueerd op een langgerekt, rechthoekig terrein. Dit wordt omsloten wordt door de C.H. Petersstraat, de Petrus Driessenstraat en het Eyssoniusplein. In zijn vormgeving is het scholencomplex gericht op het in de bouwtijd nog geplande geplande Bernoulliplein. Het complex is in de loop van de tijd meermalen gewijzigd en uitgebreid, waardoor de symmetrische opzet voor een deel verloren ging. Zo is bijvoorbeeld in de jaren tachtig de conciërgewoning gesloopt evenals de tussen de beide scholen gelegen werkplaatsen met corridors. Later bijgebouwde delen zijn bijvoorbeeld een ketelhuis, bergingen en onderwijsvleugels.
Toen de HTS is de jaren negentig het complex verliet, stond het enige tijd leeg. Het geschikt maken van het gebouw voor hergebruik omvatte een omvangrijke restauratie, verbouwing en het plegen van nieuwbouw. Aan het Eyssoniusplein verrees een nieuw kopgebouw, waardoor de oriëntatie een kwart slag draaide.

Tegenwoordig zijn in het Wiebengacomplex de Academie voor Verpleegkunde en de Academie voor Gezondheidsstudies (Fysiotherapie, Voeding en Diëtetiek, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken en Logopedie) van de Hanzehogeschool Groningen gevestigd.