Universiteitsbibliotheek › City of Talent

Universiteitsbibliotheek

Petrus Camper – Broerstraat 4
Petrus Camper (1722-1789) was een van de meest begaafde wetenschappers van zijn tijd. Door niemand minder dan Goethe werd hij betiteld als 'ein Meteor von Geist, Wissenschaft, Talent und Thätigkeit'. Campers interesses waren breed: van architectuur tot verloskunde en van beeldhouwkunst tot wiskunde. In Leiden, zijn geboorteplaats, studeerde hij. Op dezelfde dag promoveerde hij in de geneeskunde en de wijsbegeerte. Na een Europese studiereis werd hij in 1749 hoogleraar in Franeker. Na een ruzie vertrok hij in 1755 naar het Athenaeum Illustre (‘voorloper’ van de Universiteit van Amsterdam).

 

Van 1763-1773 was hij verbonden aan de Groninger academie als hoogleraar theoretische geneeskunde, anatomie, chirurgie en botanie.  Camper hield zich bezig met een breed scala aan onderzoek, maar zijn grootste verdienste lag in de vergelijkende anatomie. Terwijl veel tijdgenoten hun onderzoek naar mens en dier baseerden op uitwendige waarnemingen, nam Camper het mes ter hand.

De didactisch begaafde hoogleraar wist bovendien de door hem verworven kennis over te brengen op studenten, in woord en - tijdens practica - met door hem zelf vervaardigde tekeningen. Hij richtte ook een chirurgische polikliniek op, de eerste in ons land. Tijdens Campers hoogleraarschap was het aantal afgestudeerden drie maal zo veel als in het decennium ervoor.

In 1773 nam Camper ontslag. Op zijn landgoed Klein Lankum bij Franeker wijdde hij zich sindsdien aan studie en de opvoeding van zijn kinderen.  Vanuit Friesland was hij nog betrokken bij de in 1774 uitgeschreven prijsvraag die moest leiden tot een nieuw stadhuis aan de Groninger Grote Markt.