Ossenmarkt › City of Talent

Ossenmarkt

Op 22 maart 1834 reed het eerste stoomrijtuig ter wereld door de Groninger straten. De krant schreef dat de proefrit ‘met zulk eenen aanvankelijk goeden uitslag is bekroond’ dat bij verdere afwerking ‘zoodanig rijtuig niet alleen bruikbaar zal zijn over de nieuwere effene steen en rotswegen , maar ook zelfs den stoot der meer oneffene keisteenwegen zal kunnen verduren.’ Het wagentje maakte daarom een jaar later nog twee ritten, de langste van Groningen naar De Punt, een afstand van ongeveer 20 kilometer.

Ontwerper van het voertuig was Sibrandus Stratingh (1785-1841).  Hij werd in Adorp geboren als zoon van een predikant maar groeide op bij een oom, apotheker in de Stad. Als veertienjarige begon hij een studie aan de Groninger universiteit met de bedoeling ook apotheker te worden. Gaandeweg raakte hij meer geïnteresseerd in schei- en natuurkunde.

Al op zestienjarige leeftijd richtte Stratingh met een vriend, de latere hoogleraar natuurlijke historie Theodorus van Swinderen, het ‘Genootschap ter bevordering der natuurkundige wetenschappen te Groningen’ op. Hij nam zijn opleiding de apotheek van zijn oom over, maar begon ook een studie geneeskunde. In werd hij 1824 hoogleraar (algemene, toegepaste en farmaceutische) scheikunde aan de Groninger Academie.

Als uitvinder had voortbeweging zijn bijzondere aandacht. Na het stoomrijtuig ontwierp Stratingh, in 1837, ook nog eens een  elektromagnetisch wagentje, de eerste ‘elektrische auto’. Zijn werkplaats bevond zich achter zijn woonhuis aan de Ossemarkt 5. Koning Willem I vereerde de uitvinder hier in 1837 met een bezoek. Stratingh bezat ook een boerderij ten noorden van Groningen. In de gracht hier omheen experimenteerde hij in 1840 met een elektrische boot.