Nieuwe Boteringestraat › City of Talent

Nieuwe Boteringestraat

Misschien is het wel het enige schoolboek dat mensen thuis ook graag in de boekenkast hebben staan: de Bosatlas. De eerste editie van het kaartenboek verscheen in 1877 bij uitgeverij Wolters in Groningen. Samensteller was de stad-Groninger Pieter Roelf Bos (1847-1902).

Bos was na de Rijkskweekschool eerst werkzaam in het lager onderwijs, maar stapte daarna over naar het middelbaar onderwijs. Vanaf 1872 was hij leraar Nederlands en Aardrijkskunde aan de Hogere Burgerschool (HBS) in Warffum, daarna - van 1875 tot zijn overlijden – aan de HBS aan de Grote Kruisstraat in Groningen.

Omdat de HBS een nieuw schooltype was (ingevoerd vanaf 1863), schreef Bos zelf enkele schoolboeken voor het vak Aardrijkskunde. Ook ontwikkelde hij een aantal kaarten. In 1877 verscheen bij uitgeverij Wolters de eerste editie van Bos’ Schoolatlas der geheele aarde. Het rustige kaartbeeld is mogelijk een verklaring voor het succes. Indachtig de uitspraak van de Duitse geograaf Alexander von Humboldt werden leerlingen niet met overtollige informatie overvoerd: ‘Nur leer scheinende Karten prägen sich dem Gedächtnisse ein (Alleen kaarten die leeg lijken, prenten zich in het geheugen).’

Bos was ondanks zijn geografische achtergrond geen reislustig man. Slechts één maal schijnt hij een buitenlandse reis, naar Parijs, te hebben gemaakt. Bos’ leven speelde zich goeddeels af tussen zijn woonhuis aan de Sint-Walburgstraat - later Nieuwe Boteringestraat -, de HBS aan de Grote Kruisstraat en uitgeverij Wolters aan de Oude Boteringestraat. Vanuit dit kleine stukje Stad, minder dan één vierkante kilometer groot, bracht hij voor velen de wereld in kaart.
Bos verzorgde tot zijn overlijden vijftien drukken van het kaartenboek. In 2012 verscheen de 54e editie van de Bosatlas, ook nog steeds in Groningen.