Wereld bereidt zich in Groningen voor op klimaatverandering › City of Talent

Wereld bereidt zich in Groningen voor op klimaatverandering

Wereld bereidt zich in Groningen voor op klimaatverandering

Wereld bereidt zich in Groningen voor op klimaatverandering

Nieuwe, alarmerende rapporten, de door Urgenda gewonnen rechtszaak tegen de staat. Het is duidelijk: we moeten meer doen om de klimaatverandering af te remmen. Net zo belangrijk is het om ons voor te bereiden op de veranderingen die komen gaan. En dat is precies wat Floris Boogaard doet. De lector van de Hanzehogeschool brengt met zijn studenten in kaart wat we moeten en kunnen.

Hij is net terug uit Indonesië, de lector Ruimtelijke Transformaties – Water. Om samen met studenten te bekijken tegen welke problemen de bevolking er aanloopt rond vervuilde rivieren. ,,We hebben met een onderwaterdrone vol sensors gekeken hoe het zit met de algengroei bijvoorbeeld. Die zijn al een groot probleem, maar met de klimaatverandering kan het nog erger worden. Dus moeten we oplossingen bedenken.’’

Het is typisch voor zijn werk. In kaart brengen wat er is en komen gaat is essentieel, maar ideeën opperen om ermee om te gaan evenzeer. ,,Ik wil een optimistische boodschap brengen. We zijn tot heel veel in staat. En wereldwijd zijn mensen altijd al bezig met zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Daar kunnen we van leren.’’

Hele straten blank

Om dat leren een extra slinger te geven, opent Groningen een klimaatadaptatieproeftuin, Climate Initiative Noord-Nederland. Het is een plek waar onderzoek samenkomt, waar start ups hun vindingen kunnen uittesten, waar overheden kunnen zien welke goede ideeën ze zouden kunnen overnemen.

,,In wezen zie ik heel Groningen als proeftuin. Wij zijn op verschillende plekken in de stad bezig. We zetten hele straten onder water om te zien hoe onze waterdoorlatende stenen het doen bijvoorbeeld. Maar ook hoe de mensen erop reageren. Dat doen we trouwens niet alleen in Groningen, dit is een initiatief dat we samen met Rotterdam nemen.’’

Dat dus. Niet alleen nadenken en waarschuwen, maar ook met échte oplossingen komen. Dat is wat Boogaard en de zijnen doen, waar de klimaatadaptatieproeftuin voor staat ook. Poreuze stenen in steden zijn zo’n vinding, klinkers met bredere voegen ook, net als stenen waardoorheen gewassen groeien. Allemaal in de praktijk geteste ideeën om om te kunnen gaan met de verwachte incidentele grote neerslag in steden.

Opvouwbaar huis

De proeftuin test nog veel meer. Wadi’s zijn belangrijk. Boogaard: ,,Dat zijn in wezen lager gelegen grasvelden in stedelijke gebieden waarheen water kan stromen en weglopen. Je zou ze kunnen zien als nieuwe afwateringsriolen, die rekening houden met de toekomst. Ik kom samen met studenten en young professionals op veel plekken in de wereld. Die wadi’s zijn in heel veel steden een goed toepasbaar idee.’’

Vanuit Groningen wordt veel kennis over de maatregelen die we kunnen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden, verspreid. ,,Maar het werkt net zo goed andersom. Wij weten veel, maar hebben de wijsheid niet in pacht. Ik was bijvoorbeeld in Bangladesh, waar ik zag dat een man de muren van zijn huis opvouwde en het naar een hoger gelegen stuk land bracht als het water te hoog werd. Fascinerend. Wij kunnen ook nog heel wat leren van al die mensen die zich op allerlei plekken al heel lang op hun eigen manieren aanpassen aan de natuurlijke omstandigheden.’’

 

,,Geloof het of niet, maar in uithoeken van de wereld kom ik mensen tegen die de naam Groningen al kunnen uitspreken.’’

Muren als sponzen

ClimateScan heet een in dit verband belangrijk initiatief. ,,Bedacht door onze studenten. Het is een app die voorbeelden verzamelt van manieren waarop mensen zich aanpassen vanuit de hele wereld. Drijvende woningen zoals in de Groningse wijk Meerstad zijn er te zien, maar nog veel meer goede ideeën. Het is de grootste verzameling in de wereld op dit gebied, met zo’n 3000 projecten die iedereen kunnen inspireren.’’

Inspireren doen ze ook binnen het Climate Initiative. Dat het in Groningen tot stand komt, is logisch, vindt Boogaard. ,,We zijn een stad met bovengemiddeld veel start ups. De ideeën zijn heel interessant, bijvoorbeeld de Water Wall. Dat is een vinding van studenten van de Hanzehogeschool waarmee ze de Hanseatic City Challenge wonnen.  Ze hebben bedacht dat muren van gebouwen in steden gebruikt kunnen worden om tijdelijk overtollig water in op te slaan. En wat ik dan écht Gronings vind, is dat het idee inmiddels is uitgewerkt tot een bedrijf. Dat is samenwerken met een hoger doel in het achterhoofd.’’

Door al die onderzoeken en verbindingen tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven komt er zo veel tot stand dat Groningen intussen een naam in de wereld heeft als het gaat om denken en doen rond de klimaatsverandering. ,,Geloof het of niet, maar in uithoeken van de wereld kom ik mensen tegen die de naam Groningen al kunnen uitspreken.’’

De proeftuin is een concept wat in samenwerking met de 5 partijen (Hanze, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en onderzoeksgroep GELIFES van de RUG) de komende maanden verder geconcretiseerd en gerealiseerd gaat worden (in samenwerking met potentieel nieuwe partijen die interesse hebben). Dit project gaat klimaatadaptatie in het Noorden tonen en testen op langere termijn. Het doel is om op termijn een proeftuin te openen waar klimaatadaptatie in de brede zin te vinden gaat zijn. Deze focus maakt de proeftuin Groningen uniek, er is bijvoorbeeld al een proeftuin klimaatadaptatie gericht op water te vinden in Delft (https://www.vpdelta.nl/nl/nieuws/proeftuin-waterstraat-voor-klimaatbestendige-stad-geopend

De proeftuin zal binnen een jaar gerealiseerd zijn, een deel bij Building maar vooral ook op verschillende plekken in de stad en campus.

Het ondertekenmoment met bestuurders van de Hanze, gemeente, provincie, noorderzijlvest en een onderzoeksgroep van de RUG.
Het ondertekenmoment met bestuurders van de Hanze, gemeente, provincie, noorderzijlvest en een onderzoeksgroep van de RUG.