Slowaakse drive voor Noord-Nederlandse ondernemers › City of Talent

Slowaakse drive voor Noord-Nederlandse ondernemers

Slowaakse drive voor Noord-Nederlandse ondernemers

Slowaakse drive voor Noord-Nederlandse ondernemers

Van oorsprong is ze Slowaaks, maar Noord-Nederland heeft haar hart. Denisa Kasová zet zich als directeur van de Noordelijke Innovation Board dagelijks in om de Noordelijke economie aan te jagen. Vanuit Groningen, de ‘hoofdstad van Noord-Nederland’.

Achttien was ze toen de muur viel, ongetwijfeld ook in haar leven een Wende van formaat. ,,De westerse bedrijven kwamen, er was vrijheid, toekomst. We waren allemaal heel optimistisch.’’ Ze ging aan het werk bij een internationaal marketingbureau en kwam als jonge twintiger voor de liefde naar Nederland.

,,Ik was verbaasd door de Nederlandse verzorgingsstaat. Bij sommige mensen miste ik een echte drive om vooruit te komen. Heel anders dan waar ik vandaan kom. Toen ik het land beter leerde kennen, zag ik dat die motivatie er wel degelijk is’’ Je afkomst verloochen je niet. Die drive is nog altijd wat Denisa Kasová kenmerkt.

Hart van ondernemers

Die eigenschap bracht haar wel op mooie plekken, tot en met de functie die ze nu bekleedt. ,,Ik was er meteen verliefd op.’’ Denisa Kasová leidt de Noordelijke Innovation Board, een club die de noordelijke economie wil helpen opstomen in de vaart der volkeren. Maar dan net op een andere manier dan al in de vorm van andere organisaties wordt gepoogd.

,,Het grote verschil is dat de Board vanuit het hart van ondernemend Noord-Nederland komt. We zijn geen overheidsinstelling, maar werken nauw samen met de overheid. Wij hechten enorme waarde aan de zogeheten trippel helix: ondernemers, overheid, onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat dat de beste manier is om grote veranderingen op gang te brengen en daarmee ook de ondernemingen verder te helpen.’’

Hoe dan? Door te kijken naar wat er in de wereld gebeurt. En jezelf de vraag stellen of wij in Noord-Nederland invulling kunnen geven aan die vraagstukken. En doe je dat dan ontdek je welke krachtige en onderscheidene proposities wij eigenlijk hebben. Je formuleert visie en ambitie voor de regio, voor de diverse ecosystemen waar komende jaren aan gewerkt kan gaan worden en dan ga je met relevante stakeholders – bedrijven maar ook overheden en onderwijs - toetsen of zij hun positie ook herkennen en erkennen. Én of zij zicht gericht willen ontwikkelen op dat pad.’’

Wat zijn dan die unieke proposities? De Noordelijke Innovation Board goot ze samen met bedrijfsleven, overheid en onderwijs in vijf primaire thema’s: Energietransitie, watertechnologie, gezondheid, smart industrie/HTSM, agrofood.

Groene waterstof

,,We hebben hier in Noord-Nederland grote kansen. Daar zijn wij allemaal van overtuigd en die overtuiging dragen we over op ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid, maar ook andersom. Wat wij doen, is uitzoomen. Als je kijkt naar Nederland als een stadstaat, met verschillende regio’s dan zie je welke specifieke kenmerken en kansen wij hier in NNL hebben.’’

Een goed voorbeeld is de energietransitie. De Noordelijke Innovation Board -  kwam met een groot plan om in Noord-Nederland de groene waterstofeconomie van de grond te krijgen. Als vervanging van de aardgaseconomie. Dat de tijd van aardgas van voorbijgaande aard is, weten ze in Groningen als nergens anders. Dus moet de focus op iets nieuws, iets beters. Waterstof is naar de overtuiging van Denisa Kasová de onmisbare schakel.

En Noord-Nederland is het logische gebied om daarmee in snel tempo aan de haal te gaan. Groene waterstof welteverstaan. Via de Eemshaven komt een bulk aan windenergie binnen die gebruikt kan worden, in de daar te bouwen fabriek die de stroom omzet in waterstof. Vervolgens wordt de waterstof vanuit daar, deels via de leidingen waar nu nog aardgas door stroomt, op de plekken gebracht waar de behoefte is. Mobiliteit, woningverwarming, opslag. De slinger is in gang gezet.

,,Sindsdien zijn steeds meer bedrijven bezig met de vraag hoe zij in die nieuwe economie passen. Ondernemers werken concreet aan oplossingen, de politiek bemoeit zich ermee, onderwijsinstellingen willen er ook ruimte aan geven in het curriculum. Zo moet het. Allemaal tegelijk. Omdat dit een systeemverandering betreft waarbij je op vele terreinen tegelijk moet schaken. Productie, infrastructuur, markten en maatschappij. Dat werkt het beste.’’

Braakliggend land

Een ander thema dat net uitgewerkt is, gaat over gezonde voeding. ,,In de hele wereld is daar steeds meer aandacht voor. Wij hier in het Noorden hebben een uitgelezen kans om er voorlopers te worden in het produceren en vermarkten van zulke voeding. Dus moeten we daar voor gaan.’’

Dat laatste. Dat typeert Denisa Kasová. Ze pakt door en enthousiasmeert. ,,Dat is één van de mooie facetten van deze rol. Wij hebben geen organisatie, wij richten ons volledig op inhoud. Wij werken met een hecht team van ondernemers, ondernemende professionals die naast hun eigen organisaties hun kennis en tijd in de noordelijke next level steken. Wij willen beter maken wat hier al goed is. Het klinkt misschien gek, maar dat er geen functieprofiel voor deze plek bestond, sprak me juist aan. Het was braakliggend land, dat wij het helemaal zelf konden invullen. Door naar de juiste mensen te luisteren ook.’’

Jarenlang was ze directeur van een groot en alsmaar uitdijend online marketingbureau in Groningen. ,,Prachtig werk, vooral om medewerkers beter te maken en daarmee het hele bedrijf. Tijdens mijn directeurschap groeide de onderneming explosief. En nog steeds behoort het bureau tot een van de beste digitale marketingbureau in het land. Maar op zeker moment was ik klaar met het idee dat het vooral om geld verdienen ging. Er is meer dan dat, vind ik. En dat heb ik hier gevonden.’’

Ga ervan uit dat niemand anders het doet

Ze houdt van het onbekende, van het zoeken naar ruimte, van creativiteit die in veel mensen zit. De door haar geleide Noordelijke Innovation Board is een verzameling van gekende kopstukken uit het bedrijfsleven. Mensen die weten wat er speelt en hoe ze hun branches in beweging kunnen krijgen.

En Denisa Kasová gaat onvermoeibaar door. Met verbinden, met spreken, met luisteren, met kansen zien en kansen pakken. ,,Mijn motto is: ik ga er niet van uit dat iemand anders het niet doet.’’ Die drive dus. Altijd vooruit. Ze vertelde er de koning nog over tijdens zijn verjaardagsbezoek in Groningen.