IT-stad Groningen zoekt samen naar talent › City of Talent

IT-stad Groningen zoekt samen naar talent

IT-stad Groningen zoekt samen naar talent

IT-stad Groningen zoekt samen naar talent

Meer dan 10.000 banen in de IT biedt Groningen. Maar hoe behoud je dat talent, hoe zorg je dat er meer bijkomt, hoe krijg je het voor elkaar dat het aandeel vrouwen stijgt. En ook: hoe organiseer je die grote digitale sector. Typisch vragen op het bordje van Groningen Digital City, op het bordje van Mairis Vaneker.

Groningen kent een levendige digitale bedrijfstak. Van alle banen in de stad, zijn er zo’n zeven en een half procent te vinden in de IT-sector. Dat is veel, en het is niet vanzelfsprekend. Want hoewel met de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool schijnbaar een grote stroom talent in huis is, zijn er best uitdagingen om aan genoeg IT’ers te komen.

Tel maar na. Grote jongens als IBM en Google trekken aan dat talent, net als organisaties als DUO, UMCG en RDW. En dan is er nog een tot de verbeelding sprekende hoeveelheid IT-bedrijven die ongekend hard groeien, als ook een grote stroom startups en vernieuwers. Grote events als SMC050 en de hackathons van Blockchaingers zijn daar een logische uiting van. Niet voor niets wordt Groningen gezien als de tweede IT-stad van Nederland.

Geen denktank, maar doeclub

,,De tekorten lopen nog steeds op, we zijn echt nog niet klaar’’, vertelt Mairis Vaneker. Zij had de afgelopen jaren vanuit de gemeente zitting in de Digital Office. Dat is een unieke samensmelting van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Het doel? De digitale sector met al zijn uitdagingen bijstaan. De Office slingerde de afgelopen twee jaar menig onderwerp aan. ,,Wij zijn geen denktank, maar een doeclub.’’

Digital Office. Dat klinkt als een loket waar je kunt aankloppen. En dat kon ook. Wilde je iets met IT in de stad, vraag je je af wie wat waar doet op digitaal gebied? Daar moest je zijn. Maar de Digital Office was vooral een plek waar kansen en bedreigingen voor de sector werden besproken én mogelijke oplossingen bedacht. Een kleine club met slagkracht, bestaande uit vier afgevaardigden van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Zij zorgden voor een vliegwiel in de samenwerkingen, de basis van een nieuwe vorm van regie op het ecosysteem.

,,Dat is zo gegroeid’’, zegt Mairis Vaneker. ,,Twee jaar geleden hadden we vooral een coördinerende functie, probeerden we de verbinder te zijn van IT-initiatieven in het onderwijs en het bedrijfsleven. Maar die rol hebben verschillende clubs en verbanden prima overgenomen. Ons belang lag er daarna meer in dat we al die initiatieven bijeen brachten, maar vooral ook op zoek waren naar gaten. Daar bedoel ik mee dat we signaleerden welke aspecten van ons hele digitale landschap nog aandacht behoeven. Voorbeelden? Hoe zorgen we ervoor dat onderwijs en bedrijfsleven nog beter op elkaar aansluiten. Maar ook: hoe krijgen we meer vrouwen in het digitale werkveld.’’

Geef kleutermeisje een robot

De digitale sector in de stad weet zich steeds beter te organiseren. De Digital Office gaat dan ook een volgende fase in. Een fase die meer is ingestoken op de regie op al deze overkoepelende thema’s en georganiseerde verbanden. Zo is er Samenwerking Noord dat zich druk maakt om de aansluiting tussen de markt en het digitale onderwijs. De IT-Academy is een club die mensen omschoolt, de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) een verzameling digitale ondernemers uit het Noorden. Mairis Vaneker: ,,We voeren met al die groepen regelmatig rondetafelgesprekken om te achterhalen waar knelpunten en uitdagingen liggen. Dat is wel het mooie van deze sector in onze stad: we werken samen om elkaar en de hele sector vooruit te helpen.’’

Zo ontstaan mooie oplossingen, het liefst praktisch en snel toepasbaar. ,,Het kan zo simpel zijn als dat we samen ervoor zorgen dat er een extra docent wordt aangesteld als dat een oplossing blijkt te zijn. De verbindingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs zijn uniek in Groningen trouwens. Op alle niveaus zijn er organisaties die de verbindingen leggen. Op MBO-niveau hebben we Het Kasteel, HBO heeft de Digital Society Hub en aan de universiteit is het Digital Business Center. Ze werken naast, maar ook met elkaar.’’

Binnen Digital City (de naam van de vanuit de stad samengebalde initiatieven om de stad te laten opstomen in de digitale vaart der volkeren) heeft Mairis Vaneker speciale aandacht voor één grote uitdaging: hoe krijgen we meer vrouwen in de IT. ,,Dat is een doel waar echt iedereen achter staat. Ondernemers zitten te springen om meer vrouwen, veel initiatieven zijn er om de digitale mogelijkheden onder de aandacht te brengen van meiden. Daarin heb ik ook een persoonlijk doel: ik wil dat elk meisje in Groningen een keer in aanraking komt met IT. Hoe eerder, hoe beter wat mij betreft. Dat is iets waarover wij met het onderwijsveld veel praten. Ze weten nu vaak niet wat IT is, dus overwegen ook niet er later meer mee te doen. Waarom zou je ze niet op de kleuterschool al met een robotje laten experimenteren of zo?’’

Op zoek naar potentie

Om haar doel te bereiken sluit ze zich vooral aan bij de mooie initiatieven die er in Groningen al zijn op dit gebied. IBM bijvoorbeeld zoekt doelbewust naar vrouwelijke medewerkers omdat dat de sfeer op de werkvloer en daarmee de kwaliteit van het werk bevordert. Mairis Vaneker: ,,Ze zoeken het nadrukkelijk ook buiten het IT-onderwijs. Meiden die psychologie hebben gestudeerd en daar met statistiekprogramma’s hebben gewerkt zijn in sommige gevallen prima om te scholen. We kijken of dat IBM-model schaalbaar is. We zijn bijvoorbeeld bezig met het organiseren van een bijeenkomst voor studentes die een opleiding volgen met een minder goed perspectief op de arbeidsmarkt. Om te zien of er potentiele IT’ers bij zitten.’’

Django Girls is nog zo’n initiatief dat Groningen nadrukkelijk omarmt. Het is een workshop die aan meiden en vrouwen de basisbeginselen van programmeren bijbrengt. Wereldwijd een succes, in Groningen jaarlijks groeiend. Girls who like code is er ook, getrokken door twee Groningse dames die in korte cursussen aan meiden laten zien hoe programmeren en ontwikkelen in hun werk gaan.

En dan heb je nog Codebuddies, een initiatief dat ontstond op de burelen van digitaal groeiwonder HackerOne, met vestigingen in Groningen en San Francisco. ,,Dat is bij ons beleid, meer vrouwen aannemen’’, vertelt Philip Kocanda vanuit het Groningse kantoor. ,,We zitten nu zowel in Amerika als hier op een percentage van rond de dertig. Dat is in de sector niet gek, maar we willen eigenlijk nog meer.’’

Enthousiaste meiden

Om dat te bewerkstelligen bedachten Kocanda en de zijnen Codebuddies. Tien weken lang bezochten medewerkers van HackerOne twee scholen in de stad. Ze begeleidden daar meiden die met programmeren bezig gingen. Kocanda: ,,Was superleuk. We gaven ze alle vrijheid, ze mochten maken wat ze wilden en wij hielpen daarbij, nadat we de basis hadden uitgelegd uiteraard. Ze waren heel enthousiast, net als de docenten.’’

En dat is precies waarvoor ze het doen: meiden laten kennis maken en ze enthousiasmeren. ,,We brachten ze op deze manier ook direct in contact met het bedrijfsleven, zodat het niet blijft bij leren uit boeken, maar dat ze meteen zien wat er mogelijk is later. Een aantal meiden zei er later mee verder te willen. Of dat echt zo is, moeten we zien. Het gaat erom dat ze het in ieder geval in hun overwegingen kunnen meenemen.’’

,,Dit is wat we nodig hebben in Groningen’’, zegt Mairis Vaneker. ,,Goede plannen om het vrouwelijke aandeel in de IT-sector te verhogen. Aan ons de taak om al die initiatieven te bundelen en uit te bouwen wat we uit kunnen bouwen.’’