Iets over de energietransitie weten? Bel Groningen › City of Talent

Iets over de energietransitie weten? Bel Groningen

Iets over de energietransitie weten? Bel Groningen

Iets over de energietransitie weten? Bel Groningen

We hebben lang genoeg gepraat over de energietransitie, over de noodzaak ervan. Nu moeten we gaan uitvoeren, zorgen dat alle goede ideeën snel uitgerold worden. Dat is de drijfveer achter de New Energy Coalition, die van Groningen de place to be maakt voor alles wat met de overgang naar duurzame energie te maken heeft.

Als ze ergens de noodzaak inzien van een overgang van fossiele naar duurzame energie, dan is dat in Groningen. Per keer dat de grond trilt, wordt pijnlijker duidelijk dat er dingen drastisch anders moeten. ,,Mensen hebben nog lang niet in de gaten hóe drastisch die verandering is’’, weet Gertjan Lankhorst, de directeur van de kersverse New Energy Coalition.

De energievoorziening moet op een ongekende manier op de schop. De CO2-uitstoot, zo hebben we in Parijs afgesproken, moet uiteindelijk met 95 procent naar beneden. ,,Om dat te kunnen bereiken, hebben we nog veel meer kennis nodig. Dan gaat het niet alleen om nieuwe, maar ook om het veel bredere maatschappelijke vraagstuk: hoe zorgen we ervoor dat de samenleving het volhoudt en het accepteert dat er zo ongelooflijk veel gaat veranderen.’’

"Ondanks de eigen focus die ze allemaal hebben, is het logisch ze onder één dak te brengen. De uitdaging die voor ons ligt is reusachtig."

Stroomopwaarts

Dat is nogal een uitdaging, niet te vergelijken met vorige energietransities. Lankhorst: ,,Van kolen naar gas bijvoorbeeld was niet zo ingewikkeld. Voor iedereen werd energie goedkoper, schoner en comfortabeler. Dat is nu niet zo. Energie wordt wel schoner, maar goedkoper is het in het begin niet en of het comfortabeler wordt, valt te bezien. We roeien stroomopwaarts met deze transitie. Het is aan iedereen die ermee bezig is om ervoor te zorgen dat het comfort voor alle mensen blijft en dat de prijzen niet de pan uit rijzen.’’

Het vraagstuk is zo ingewikkeld en veelomvattend, dat de goede antwoorden alleen komen als er vanuit alle richtingen wordt samengewerkt. En dat besef is precies de reden waarom de New Energy Coalition vorig jaar in het leven werd geroepen.

De Coalition is een samenvoeging van de Energy Academy Europe, Stichting Energy Valley en Energy Delta Institute. Drie instituten die allemaal vanaf een eigen kant het energieprobleem aanvliegen. ,,Ondanks de eigen focus die ze allemaal hebben, is het logisch ze onder één dak te brengen. De uitdaging die voor ons ligt is reusachtig .’’

Radicaal anders

Waar Energy Valley zich samen met kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven inzet om marktkansen voor schone energie in Noord-Nederland te creëren, richt het Energy Delta Institute zich als internationale ‘Energy Business School’ op het trainen en opleiden van professionals. De Energy Academy is een internationaal Centre of Excellence dat via de weg van innovatie, onderzoek en onderwijs partners, initiatieven en netwerken samenbrengt die de energietransitie accelereren.

Dat Gertjan Lankhorst de directiezetel bezet, is logisch. Hij was betrokken bij alle drie samengesmolten instituten. Bovendien is hij al sinds 1989 in de energiesector werkzaam. ,,Ik weet hoe het altijd gewerkt heeft en dat het nu radicaal anders moet. In die tijd merkte niemand iets van het energiesysteem. Nu krijgt iedereen ermee te maken.’’

Groningen centrum energietransitie

Technologisch onderzoek is een must, maar niet afdoende. Daarom werken bij de New Energy Coalition onderzoekers van heel veel disciplines samen. Sociologen, psychologen, juristen, economen. ,,De enige manier om dit megaprobleem op te lossen is door samenhang te zoeken. Dat betekent dus dat experts en onderzoekers van alle gebieden hun inbreng hebben. Het betekent ook dat we naar álle facetten van het energiesysteem kijken. Naar slimme nieuwe oplossingen, maar ook naar de handel in CO2. Naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, maar ook naar de zakelijke belangen. Alles grijpt in elkaar en we moeten alles onder het vergrootglas leggen. Anders redden we het gewoon niet.’’

De structuur en het fundament werden de afgelopen jaren in Groningen gelegd. De samensmelting van de drie instituten die al grote stappen maakte is het logische vervolg. ,,Groningen wordt meer en meer erkend als hét centrum voor energievraagstukken. Hier zit alles bij elkaar. Dat zien steeds meer mensen. Onderzoekers en bedrijven weten ons te vinden, de overheid kijkt met interesse mee. Studenten komen naar Groningen vanwege onze unieke combinatie van disciplines op universiteit, HBO én MBO. Wat ik echt wil? Dat als het 8 Uur Journaal een item met energie heeft, dat Groningen dan gebeld wordt voor uitleg en een mening.’’

Gertjan Lankhorst werd in maart 2017 benoemd tot directeur van de New Energy Coalition. Hij is ook voorzitter van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). Hij woont in Groningen sinds 2006, toen hij CEO werd van GasTerra, de groothandelaar in gas. In 2016 nam hij afscheid van dat bedrijf. Twee en een half jaar lang zat hij ook Eurogas voor, de belangenorganisatie voor de Europese gasindustrie.