Groen hart voor de groene chemie › City of Talent

Groen hart voor de groene chemie

Groen hart voor de groene chemie

Groen hart voor de groene chemie

Biologe is ze eigenlijk. Maar ze merkte dat ze in het economische veld meer verschil kon maken in haar streven naar verduurzaming en vergroening. Barbara Huneman is één van de drijvende krachten achter Chemport, platform rond groene chemie in Groningen en Drenthe.

GRONINGEN De opening van de Zambezi-pilotplant van Avantium deze zomer. Dat is wel één van de hoogtepunten in het bestaan van Chemport Europe. Voorlopig dan. Want de ambities reiken veel verder dan het aantrekken van één onderneming die zich bezighoudt met groene chemie. Het is wel precies wat Barbara Huneman voor ogen had toen er vanuit de Provincie Groningen de behoefte ontstond om een dergelijk platform te gaan realiseren.

Chemport Europe is een samenwerking tussen overheden (provincie Groningen, Drenthe, gemeenten Emmen, Eemsmond en Delfzijl) kennisinstellingen (RuG, Hanze, Stenden, Noorderpoort), Groningen Seaports, Emmtec en de chemische clusters in Delfzijl, Emmen en op het Zernike terrein.

,,Chemport Europe bestaat nog maar kort, dan zijn dit soort successen heel mooi. Maar het belangrijkste is misschien wel dat er zo veel partijen erachter zijn gaan staan, dat het de provinciegrenzen overschrijdt, maar ook die van instituten en instanties. Er is een duidelijke visie en iedereen doet mee.”

Chemport Europe

Dat plan, Chemport Europe dus, is dat de chemieclusters in Delfzijl en Emmen zich hard moeten maken om te vergroenen. Eén van de manieren om dat snel te doen is door concerns die zich al met groene chemie bezighouden, naar het gebied te krijgen. Zoals het Amsterdamse Avantium, dat een pilot bioraffinaderij opent op het chemiepark in Delfzijl. Dat het een plek krijgt op het terrein van Akzo Nobel, zegt iets over de samenwerking binnen Chemport tussen overheid en bedrijfsleven.

,,Het laat zien dat het ons gelukt is om een goed verhaal te vertellen over waarom wij een aantrekkelijke vestigingsregio zijn. Dat verhaal gaat uit van onze eigen kracht,: over de aanwezigheid van energie, over onze chemische sector, over de aanwezigheid van belangrijke kennisinstellingen, de toegang tot bio-grondstoffen. Maar het belangrijkste volgens mij: de korte lijntjes en goede samenwerking tussen alle partijen. ’’

Great Barrier Reef

In wezen is Barbara Huneman jarenlang één van die lijntjes geweest. Ze werkte voor de provincie Groningen en zette zich in voor een groenere wereld. ,,Dat had in het begin best een hoog geiten-wollen-sokkengehalte. Maar nu is het helemaal anders, onder meer door Parijs. Iedereen is zich ervan bewust dat we moeten veranderen en deze transitie biedt ook economische kansen.’’

Eindelijk. Zij trok die conclusie jaren geleden al, toen ze op haar achttiende duikinstructeur werd in Australië, bij het Great Barrier Reef. ,,Daar hielp ik bij het in kaart brengen van het verbleken van het koraalrif, bij het tellen van vissen. En toen was al duidelijk dat klimaatverandering een grote impact had.’’

Het bracht haar op het pad van de Marine Biologie dat ze ging studeren in Groningen. Later switchte ze naar Energie- en Milieuwetenschappen. Bij de provincie bleef ze haar vakgebied trouw en zette ze zich vooral in voor het bedrijfsleven en energievraagstukken.

Val van Aldel

En toen was daar de val van Aldel, het aluminiumbedrijf in Delfzijl dat failliet ging en honderden medewerkers moest uitzwaaien. ,,De commissie Willems keek daarna naar wat er in de regio moest gebeuren om werkgelegenheid te behouden en nieuwe te creëren. Dat het roer drastisch om moest, was duidelijk.’’ Verduurzamen was het credo. Bestaande chemische bedrijven groener maken en nieuwe groene chemiebedrijven aantrekken.

,,Om nieuwe bedrijven aan te trekken heb je een goed verhaal nodig, daaruit is dus Chemport Europe ontstaan, dat zich in eerste instantie richt op het binnenhalen van nieuwe bedrijven, maar uiteindelijk een platform moet worden voor alle bedrijvigheid in Delfzijl, Eemshaven, Emmen en op het Zernike in Groningen.  Een loket waar je antwoorden krijgt, (financiële) steun, informatie over locatiekeuze, potentiële partners, alles wat je nodig hebt om van start te gaan of groener te worden.’’

Het einddoel is nog niet bereikt, een mooie start is gemaakt. ,,Je merkt dat de groene gedachte zich meer en meer nestelt in de missies en visies van chemiebedrijven. En ook dat  niet meer wordt gezien als een gelegenheid met geiten wollen sokken voor salonsocialisten. Maar dat het zo langzamerhand niet anders meer kan én dat het gewoon past in goed ondernemerschap. Sterker nog je kunt er nieuwe business van maken, Je kunt er geld mee verdienen.’’

Andere kant van de tafel

Chemport gaat recht vooruit op het ingeslagen pad met het blijven vertellen van het verhaal, het herhalen van de grote voordelen, de nut en de noodzaak. En vooral waarom Groningen en Drenthe dé ideale plek zijn om groene chemie te laten opstuwen in de vaart der volkeren.

Barbara Huneman is recentelijk van werkgever veranderd, zij werkt nu voor AkzNobel. ,,Een chemiebedrijf dat voorop loopt in de transitie naar een groene en circulaire industrie. Zo kan ik nu vanaf de andere kant van de tafel het verschil maken.’’

Voorlopers in biochemie

In de regio van Chemport Europe zijn tal van voorbeelden te vinden van baanbrekende groene chemie. De bedrijven Bio BTX en Cumapol zijn erin geslaagd PET te maken van 100 procent biologische grondstoffen. BioMCN maakt uit groen gas van Suikerunie biomethanol, Senbis maakt visnetten van een biologisch afbreekbaar polymeer. Om maar eens wat voorbeelden te noemen.