De groen-chemische schakel tussen bedrijf en student › City of Talent

De groen-chemische schakel tussen bedrijf en student

De groen-chemische schakel tussen bedrijf en student

De groen-chemische schakel tussen bedrijf en student

De aardbol verder helpen. Dat is in wezen de drijfveer van Victorine de Graaf-Peters. Klinkt misschien wat hoogdravend, maar sec gezien is dat ook wat het Instituut voor Life Science & Technology beoogt. En daar is zij dean van.

De spil, de spin in het web. Dat is wat Victorine de Graaf-Peters wil zijn, wat ze altijd is en was. In de politiek, als manager Healthy Ageing, als universitair docent, en sinds vijf jaar aan de Hanzehogeschool Groningen als dean van het Instituut voor Life Science & Technology en drijvende kracht achter het kenniscentrum Biobased Economy. ,,Ik verbind netwerken graag aan elkaar.’’

Dat zijn nogal wat netwerken. Want in het instituut en het kenniscentrum komen wetenschap en praktijk vanuit heel veel hoeken bij elkaar. Projecten over betere vormen van zonne-energie, over biogas uit aardappelresten, een toekomst voor gemaaid bermgras, antikankerstoffen uit lupine. Het zijn maar enkele voorbeelden van wat er allemaal speelt en wat Victorine de Graaf-Peters vooruit wil helpen.

Nice to know

,,Het mooie van het instituut is dat we hier van alles onder de loep nemen en meteen het bedrijfsleven erbij betrekken. Dat is volgens mij de beste manier om iets te kunnen betekenen. Voor ondernemers, maar ook voor studenten. En uiteindelijk voor de wereld.’’

Neem het voorbeeld van anthocyanen in tulpen. Dat zijn rode kleurstoffen, die – zo blijkt uit onderzoek aan het instituut – wel eens een prima basis kunnen vormen voor zonnecellen die zelfs in de schaduw hun werk doen. ,,Zo’n ontwikkeling verloopt altijd min of meer langs dezelfde lijnen. We beginnen met ‘nice to know’. Met andere woorden, er is een idee dat weleens ergens toe zou kunnen leiden. Studenten slaan aan het experimenteren en als er dan perspectief op meer is, zijn bedrijven bereid mee te doen. Dat noemen wij de fase ‘need to know’. En ook in die fase leveren de studenten belangrijk werk. Ze studeren af op zo’n project, ze gaan nog meer onderzoek doen, het kan allemaal.’’

Die anthocyanen lijken voor veel meer doeleinden geschikt. Verschillende projecten aan het Instituut voor Life Science & Technology zitten nog in de ‘nice to know’-fase. Een essentiële fase voor studenten, die hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Speciaal voor hen hielp Victorine de Graaf-Peters de ZAP -faciliteit oprichten. ZAP staat voor Zernike Advanced Processing. 

Techniekspeeltuin

,,Ik zag dat er allerlei leuke onderzoeken werden gedaan die strandden in het laboratorium. Ze bereikten nooit de bedrijven die er meer van kunnen maken. In de ZAP krijgen studenten de ruimte om hun experimenten op grotere schaal te doen, vooral op het gebied van de groene chemie. Dat doen niet alleen hbo’ers van de Hanzehogeschool trouwens. Mbo’ers en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen maken ook gebruik van de faciliteiten. En ook mooi: daarin zijn bedrijven dus wel geïnteresseerd. Ze zijn achter ZAP Groningen gaan staan, omdat ze weten dat er belangrijke ontdekkingen gedaan worden.’’

Het kenniscentrum Biobased Economy is volgens Victorine de Graaf-Peters een logisch gevolg van wat het instituut doet. Ook hierbij is ze nauw betrokken als leading dean. ,,Het gaat om knopen leggen, om ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kennis op de goede plek terecht komt, namelijk daar waar er ook echt iets mee gedaan wordt. Het instituut voor Life Sciences & Technology levert belangrijke bijdragen aan het kenniscentrum, maar het is breder. Het gaat ook over marketing, over massapsychologie, kunsten, juridische zaken en meer. Allemaal met als achterliggend motief de biobased economy vooruit te helpen. En dat betekent dat er vanuit alle disciplines wordt samengewerkt.’’

Neuropsycholoog

Dat is een kolfje naar haar hand, het bijeenbrengen van kennis, bedrijfsleven en politiek. En het formuleren van gezamenlijke doelen waarnaar iedereen streeft evenzeer. Victorine van der Graaf-Peters is neuropsycholoog van origine. ,,Wat ik nu doe, lijkt daar misschien ver vanaf te staan, maar dat is niet zo. Het gaat om het zien van modellen.’’

Dat kan ze. Het Instituut voor Life Science & Technology, het kenniscentrum Biobased Economy, de faciliteit Zernike Advanced Processing: die gaan over genetica, over chemie, over bio-informatica, over ondernemerschap, technologie en nog veel meer. Het is niet makkelijk om uit te leggen wat daar allemaal gebeurt. Tenzij je een spin bent die midden in dat web zit en alle kanten overziet. ,,Hier gebeurt elke dag iets nieuws, iets leuks. Dat is wat mijn werk zo geweldig maakt.’’