Alles komt samen aan de Aletta Jacobs School of Public Health › City of Talent

Alles komt samen aan de Aletta Jacobs School of Public Health

Alles komt samen aan de Aletta Jacobs School of Public Health

Alles komt samen aan de Aletta Jacobs School of Public Health

Healthy Ageing, welk adres heeft dat eigenlijk? Lastig, tot nu dan. Want dát is wat de nieuwe Aletta Jacobs School of Public Health wil zijn, de plek waar je kunt aankloppen met al je vragen en verzoeken op het gebied van meer gezonde jaren.

We hebben een naam als het gaat om Healthy Ageing. ,,Dat weet de rest van de wereld beter dan Groningen zelf eigenlijk’’, vertelt Jochen Mierau. De 35-jarige universitair hoofddocent Gezondheidseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen is wetenschappelijk directeur van de nieuwe Aletta Jacobs School of Public Health. ,,Ja, we hebben de naam Aletta Jacobs eraan verbonden. Zij was niet alleen de eerste vrouwelijke arts, hier in Groningen afgestudeerd, maar ook een fervent voorvechter van betere sociale gezondheid. Public health dus.’’

Dat is Mierau in wezen ook, al zal hij dat zelf niet zo snel zeggen. De econoom is gegrepen door het grote verschil in gezondheid. Niet alleen wereldwijd, maar vooral ook op de postzegel die Groningen heet. ,,In de ene wijk is de levensverwachting jaren hoger dan in de andere. Dat het met de mate van welstand te maken heeft, weten we. Maar hoe zitten die verbanden precies? Leef je met minder geld minder gezond, of kun je als je minder gezond bent minder goed carrière maken? Dat soort vragen moet beantwoord worden. We hebben wel ideeën, maar weten het niet zeker.’’

Onderzoek & Praktijk

Daarin brengt de Aletta Jacobs School of Public Health verandering. Het idee is dat daar de expertise die Groningen rijk is binnen de Rijksuniversiteit, het Universitair Medisch Centrum en de noordelijke hogescholen samengebald wordt. Én dat maatschappelijke partners er kennis en kunde komen brengen en halen. ,,Denk aan zorgverzekeraars, GGD ’s, overheden en commerciële partijen die met gezondheid en welzijn bezig zijn. Samen kunnen we werken aan meer gezonde jaren.’’

Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers langer fit blijven, welke invloed heeft levensstijl nou precies op de gezondheid, wat moeten we doen om het antibioticagebruik naar beneden te brengen, hoe werken we aan de weerbaarheid van mensen, hoe implementeren we de opgedane kennis in de praktijk en welke vragen komen er vervolgens uit de praktijk weer terug. Dat soort kwesties hoort vanaf nu allemaal thuis bij ‘Aletta’.

,,Weet je, veel deelvragen worden al heel goed onderzocht op verschillende faculteiten en instellingen. Dat is geweldig. Maar hoe mooi is het dat we al die toponderzoekers nu bij elkaar brengen? Ze beïnvloeden elkaar, breiden onderzoeksvragen uit, zijn samen meer dan de som der delen. Interdisciplinair onderzoek met concrete implementatieopvolging. Daar gaat het om. Houd je je bezig met iets op het gebied van public health, of wil je er iets van weten? Dan moet je dus bij ons zijn.’’

Lifelines

Een belangrijke bron van data voor veel onderzoek dat aan de Aletta Jacobs School of Public Health wordt gedaan, is het project Lifelines. Dat is een langdurig onderzoek naar de gezondheid over tijd van 167.000 mensen.

Interdisciplinair

Louter vanuit één invalshoek kan dat niet. Integendeel. Het zijn onderzoekers van alle faculteiten die er verenigd zijn. ,,Geneeskunde, Sociologie, Psychologie, Rechten, Economie, Bedrijfskunde, Marketing, Communicatie; bijna overal houdt iemand zich wel met Public Health bezig. Het gaat vooral over preventie. Dat is misschien wel het belangrijkst. Hoe zorgen we ervoor dat mensen hun gedrag zo aanpassen dat ze langer gezond blijven. En dat de verschillen per dorp, per wijk afnemen?’’

Beste kennis uit en aan de wereld

Dat zijn thema’s die vanuit alle hoeken belicht moeten worden. Het gaat om gedrag, om marketing, om politiek, om juridische vragen, om voeding, beweging en omgeving en nog veel meer. En daarom is het logisch dat de School of Public Health, die een internationale uitstraling gaat krijgen, in Groningen gevestigd is. ,,Hier zíjn alle disciplines aan de kennisinstellingen aanwezig. Dat maakt dit initiatief uniek.’’

Mierau en de Aletta Jacobs School of Public Health hebben een duidelijke stip op de horizon. ,,Het meest tastbaar: we willen meer gezonde jaren voor mensen. In het Noorden, zeker. Maar ook wereldwijd. De kennis die we door onze multidisciplinaire aanpak opdoen, gaat de wereld over. Dat is wel zeker, want wat in Groningen op het gebied van gezond ouder worden wordt onderzocht, krijgt in de wereld serieuze aandacht. En andersom halen wij de beste kennis uit de wereld hierheen.’’

Jochen Mierau in de Aletta Jacobs Canonkamer - Universiteitsmuseum
Jochen Mierau in de Aletta Jacobs Canonkamer - Universiteitsmuseum