Zorg Innovatie Forum (ZIF)

ZIF is een soort van radarsysteem dat opvangt wat er allemaal speelt op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in de zorg, en waar iedereen mee bezig is

Het Zorg Innovatie Forum zet zich in voor deze structurele vernieuwingen in de zorg. Dat gebeurt in een breed samenspel tussen zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties en kennisinstellingen. We proberen daar zo veel mogelijk burgerinitiatieven bij te betrekken. Op deze manier wordt de zorg kwalitatief beter en goedkoper georganiseerd.

ZIF stelt met zijn netwerkpartners een maatschappelijke innovatieagenda op. Onze focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, en op effectieve ouderenzorg en jeugd. Dat betekent bijvoorbeeld dat ZIF deel uitmaakt van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en daarmee samen programmaleider is van het Nationaal Programma Ouderenzorg in Noord-Nederland. Maar ZIF is ook actief op het gebied van leefstijlinterventies voor jeugd.

Als onafhankelijke netwerkorganisatie zetten ze hun partners op het juiste pad van innovatieve oplossingen voor lastige knelpunten. ZIF inspireert onze stakeholders en ze helpen deze bij vernieuwing. Zif kan je precies vertellen welke kennis waar te vinden is. Ook organiseert ZIF ontmoetingen tussen de juiste kennispartners en bedrijven. Dat leidt tot verrassende projecten en slimme samenwerkingen.

Binnen de zorg wordt veel geïnnoveerd, echter de lange weg tot een succesvolle innovatie is complex en kent veel hindernissen. Om de kans op een succesvol innovatietraject te vergroten heeft het ZIF Business Support opgezet. ZIF biedt het bedrijfsleven praktische ondersteuning bij het beoordelen en implementeren van zorginnovaties. ZIF Business Support focust zich met name op de domeinen e-Health en ‘Independent Living’.

ZIF is trots dat Noord Nederland daarin een voorloper is. Daarom bieden ze een podium om deze successen breed uit te dragen. Dat gebeurt niet alleen regionaal, maar ook nationaal en internationaal. Zo staat het ZIF steeds aan de wieg van vernieuwende initiatieven waarbij wordt aangehaakt bij vitaliteit, talenten en initiatief van burgers.