Ondernemerssteun

De stichting heeft ten doel het behoud en het bevorderen van bedrijvigheid en economische ontwikkeling in Nederland en dan met name de regio Noord-Nederland.

De stichting heeft ten doel het behoud en het bevorderen van bedrijvigheid en economische ontwikkeling in Nederland en dan met name de regio Noord-Nederland. Dit willen ze bereiken door het begeleiden, adviseren en ondersteunen van ondernemers zulks met alle daarmee verband houdende en daartoe bevorderlijke dienstverlening en advisering, zulks alles in de ruimste zin en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.