Wadplaten zijn de zonnepanelen van de Waddenzee › City of Talent

Wadplaten zijn de zonnepanelen van de Waddenzee

Wadplaten zijn de zonnepanelen van de Waddenzee

Wadplaten zijn de zonnepanelen van de Waddenzee

do, 3 augustus 2017

De minuscule kiezelwiertjes op wadplaten zijn de belangrijkste energiebron voor de rest van het voedselweb in de Waddenzee. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijkuniversiteit Groningen, het NIOZ en de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek van RUG-postdoc Marjolijn Christianen en haar collega’s laat zien dat superkleine kiezelwieren die op wadplaten leven de belangrijkste energiebron zijn voor het leven in de Waddenzee. De kiezelwiertjes leven op de wadplaten en nemen energie op van de zon. En zo is de Waddenzee zelfvoorzienend. Het onderzoek werd deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Ecology.

Eigen energie
De uitkomsten geven nieuwe inzichten, want eerder dachten wetenschappers dat de meeste energie in het voedselweb buiten de Waddenzee werd geproduceerd. Namelijk in de Noordzee of rivieren die zwevend plankton leveren. Maar dat blijkt nu niet te kloppen; de Waddenzee blijkt zelfvoorzienend en de meeste energie komt uit de Waddenzee zélf.

Lepelaarsbloed en krabbenspiertjes
Hoe ze dit ontdekten? De onderzoekers verzamelden stukjes weefsel van allerlei dieren en planten uit de Waddenzee. Van lepelaarsbloed tot spieren van krabben. In totaal verzamelden ze zo’n 12.000 monsters verspreid over de hele Waddenzee van in totaal 178 plant- en diersoorten. Vervolgens keken ze naar stabiele koolstofisotopen om zo het voedselweb in kaart te brengen.

Wadplaat als zonnepaneel
En wat bleek de belangrijkste voedingsbron? Minuscule kiezelwieren, die ook wel benthische diatomen of microphytobenthos worden genoemd, zijn de belangrijkste bron van energie. Deze leven op wadplaten en die werken daardoor als een soort zonnepanelen. De wieren gebruiken namelijk de energie van de zon om te groeien. Dieren in de Waddenzee, zoals wormpjes, week- en schaaldiertjes, vissen en vogels, eten deze kiezelwieren. En zo is de zon, via de wieren, de belangrijkste energiebron.

De resultaten geven een mooi beeld van hoe een ecosysteem functioneert voor de Nederlandse kust. Verder laten ze het belang zien van de droogvallende wadplaten waar de kiezelwieren op groeien. Nu kan hier met het beheer van de Waddenzee rekening mee worden gehouden, zodat deze ‘zonnepanelen’ energie kunnen blijven leveren.

Energie en Groningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Groningen wordt dagelijks hard gewerkt aan de verduurzaming van de samenleving en de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie. Veel ontwikkelingen op dit gebied komen direct voort uit de lange traditie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Meer nieuws lees je hier