Vier noordelijke hogescholen starten met topprogramma ondernemerschap › City of Talent

Vier noordelijke hogescholen starten met topprogramma ondernemerschap

wo, 24 april 2013

De geschikte Noorderling
De deelnemende studenten moeten lef hebben, visie en een innovatief concept, verantwoord risico zoeken, durven te falen, hun eigen bestemming bepalen en een voorbeeld zijn voor anderen.

Bijzondere samenwerking
Het programma wordt verzorgd door de vier hogescholen in Noord-Nederland; NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hanzehogeschool Groningen, onder aanvoering van de laatste, die binnen het Sectorplan Noord het thema Ondernemerschap coördineert. Een groot aantal bedrijven en organisaties uit de noordelijke regio ondersteunt dit initiatief en heeft zich verzameld in Stichting De Noorderlingen. De partners in de stichting leveren allemaal op eigen wijze een bijdrage: er zijn partners die zich inzetten als coach voor de deelnemers, maar een aantal gespecialiseerde bedrijven geven ook inhoudelijk advies.

Boeken dicht en naar buiten
De jonge ondernemers werken in een inspirerende omgeving met andere startende ondernemers, waardoor kennisdeling sterk wordt gestimuleerd. Een half jaar geen collegebanken, maar bedrijfsbezoeken afleggen, gesprekken voeren en workshops volgen. Het traject geeft richting aan de zoektocht naar een sterk businessmodel, waarbij ook veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

De gekozen aanpak is onderscheidend van het huidige aanbod aan minoren en afstudeertrajecten, waarin de focus vooral op ‘kennismaken met’ ondernemerschap ligt. Bij De Noorderlingen is het doel dat elke deelnemer ook daadwerkelijk een bedrijf start en blijft ondernemen. De deelnemers kiezen zelf hun focus voor het semester, waardoor het programma sterk op maat kan worden gemaakt.

Hoe kun je Noorderling worden
Het onderwijsprogramma De Noorderlingen is toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten van de vier hogescholen. Maar ook geïnteresseerde studenten van andere hogescholen kunnen aan het onderwijsprogramma deelnemen via het ’kies-op-maat’ systeem. Geschikte en gemotiveerde studenten kunnen worden voorgedragen door docenten. Studenten die niet op deze voordracht willen wachten, kunnen zich aanmelden via de website van De Noorderlingen. De tien studenten met het beste ondernemersconcept starten in september met het topprogramma ondernemerschap.