Verwacht: sterke groei aantal vacatures in Groningen › City of Talent

Verwacht: sterke groei aantal vacatures in Groningen

Verwacht: sterke groei aantal vacatures in Groningen

Verwacht: sterke groei aantal vacatures in Groningen

ma, 20 november 2017

 

De komende vijf jaar zal het aantal vacatures in Groningen en omgeving groeien. Dat blijkt uit de Baanopeningmonitor van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met regionale werkgevers waarmee de arbeidsmarkt in de regio de afgelopen twee jaar is onderzocht.

Ruim honderd bedrijven hebben informatie via de Baanopeningmonitor gegenereerd. Ze verwachten over vijf jaar samen 1,6% meer personeel nodig te hebben dan nu. Dat komt neer op ruim 4.700 fte aan baanopeningen.

Wel verschilt het per beroep, laat de monitor zien. Vooral bij ICT-beroepen zijn moeilijk vervulbare vacatures te verwachten.  Dat geldt ook voor technische beroepen, zoals procestechnici en werktuigbouwkundig ingenieurs. In enkele ICT-beroepen wordt ook enige krimp verwacht, omdat hier talent werkt dat zich door zal ontwikkelen.

De onderzoekers geven bedrijven het volgende advies. Want met de verzamelde informatie kunnen bedrijven hun eigen situatie per beroep vergelijken en hun beleid hierop aanpassen. Het advies is om samenwerking te zoeken met andere arbeidsmarktpartijen om knelpunten te voorkomen en kansen te verzilveren.

De uitgebreide Baanopeningmonitor 2017 vind je hier: https://www.hanze.nl/assets/kc-arbeid/flexicurity/Documents/Public/Baanopeningenmonitor.pdf

 

Bron: Groninger Ondernemers Courant