Urban Data Center voor regio Groningen › City of Talent

Urban Data Center voor regio Groningen

Urban Data Center voor regio Groningen

Urban Data Center voor regio Groningen

wo, 1 februari 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Groningen gaan gezamenlijk data verzamelen, verwerken en presenteren in een nieuwe organisatie: het CBS Urban Data Center Regio Groningen. Daarvoor ondertekenden zij afgelopen dinsdag een overeenkomst. Dit nieuwe Urban Data Center (UDC) gaat data effectiever inzetten voor de samenleving. De overheid, burgers, bedrijven en instellingen kunnen zo meer inzicht krijgen in wat er feitelijk in hun stad en in de regio gebeurt. 

Het CBS Urban Data Center Regio Groningen gaat data en kennis leveren over onder andere veiligheid, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Voor de gemeente en de regio Groningen is het Urban Data Center waardevol omdat CBS beschikt over een grote verzameling unieke data. Groningen wil in het nieuwe datacenter nadrukkelijk de samenwerking opbouwen met zowel gemeenten in de regio alsook met de Rijksuniversiteit Groningen, IBM, de Hanzehogeschool, TNO en vergelijkbare partijen.

Smart Urban Region
Wethouder Economie & Innovatie Joost van Keulen van de gemeente Groningen is erg enthousiast over deze samenwerking: “Prachtig dat CBS haar kennis en expertise beschikbaar wil stellen in samenwerking met steden en regio’s. De functie van goede, actuele data is essentieel voor de samenleving. We kunnen eigenlijk al niet meer zonder. En de ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Het past Groningen om daarin voorop te lopen.” 

Groningen is bezig zich te ontwikkelen tot een ‘Smart Urban Region’: een stad die samen met de regio slim gebruik maakt van de kracht van technologie en data. CBS levert kennis over onder meer het koppelen van nieuwe (big) data bronnen, aan data van de gemeente Groningen en CBS-data. Binnen het CBS UDC Regio Groningen zullen daartoe onderzoekers van CBS samenwerken met onderzoekers  van de afdeling Onderzoek & Statistiek (O&S) van de gemeente Groningen.

Kracht van technologie en data
Maar wat is big data nou eigenlijk? Simpel gezegd, mensen, apparaten en systemen zijn in steeds grotere mate met elkaar verbonden, en dat levert een hoop waardevolle informatie of data op. Analyse van die data kan hele complexe problemen inzichtelijk maken en soms zelfs compleet nieuwe inzichten opleveren. Met deze nieuwe samenwerking tussen het CBS en de gemeente wordt het beter zichtbaar wat er zich in de stad en regio afspeelt en op basis daarvan kunnen goed geïnformeerde beslissingen worden gemaakt. 

Het Urban Data Center zal midden in de stad gevestigd worden, aan de voet van de bekende Martinitoren. Daar zullen onderzoekers van CBS met collega’s van de afdeling Statistiek en Onderzoek van de gemeente Groningen concrete projecten oppakken. Het CBS Urban Data Center Regio Groningen is een experiment van 1 jaar. Het zal niet alleen werk verrichten voor de stad Groningen, maar ook voor de omliggende gemeenten. 

Het CBS Urban Data Center Regio Groningen is het derde Urban Data Center van Nederland. Eind september openden CBS en de gemeente Eindhoven het eerste. Daarna volgde het CBS en de gemeente Heerlen. CBS is met verschillende andere gemeenten in gesprek over het openen van een UDC. Het eerstvolgende opent op 15 maart in Zwolle.