Taalachterstand tegengaan met ‘Success for all’ › City of Talent

Taalachterstand tegengaan met ‘Success for all’

Taalachterstand tegengaan met ‘Success for all’

Taalachterstand tegengaan met ‘Success for all’

ma, 9 februari 2015

Groningen start als eerste en voorlopig enige gemeente in Nederland met een uniek programma dat taalachterstanden van kinderen tegengaat. De nieuwe aanpak is gebaseerd op het effectieve Amerikaanse taalprogramma ‘Success for All’. In zeven basisschoolgroepen op verschillende scholen in de stad wordt deze methode vanaf volgend schooljaar toegepast. Het werken met ‘Success for all’ past bij de activiteiten van Groningen als Onderwijsstad 2014-2015. Woensdag 4 februari ondertekenden vertegenwoordigers van gemeente, Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en schoolbesturen een intentieverklaring bij dit preventieprogramma.

Wethouder Onderwijs Ton Schroor: “In ons coalitieakkoord hebben we al de ambitie uitgesproken om taalachterstanden weg te werken. Ik ben blij dat we in samenwerking met de onderwijspartners in staat zijn een voor Nederland uniek project in Groningen te realiseren.”

Leeskilometers
Veel lezen, op school en thuis actief met taal bezig zijn, in groepen werken en successen vieren. Dit zijn een paar van de ingrediënten die het programma zo succesvol maken. Hoogleraar onderwijskunde Roel Bosker van de Rijksuniversiteit Groningen introduceerde de methode in Groningen. ‘Het combineert alle in de praktijk bewezen methoden om taalachterstand tegen te gaan’ aldus Bosker. In Amerika maken kinderen die met dit programma werken een grote sprong. Na twee jaar hebben ze hun achterstand omgezet in een voorsprong op kinderen die niet met ‘Success for all’ werken.

Partnerschap
Lector Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Jeanette Doornenbal: ‘Vanuit het idee dat iedere ouder het beste wil voor zijn kind, is dit programma een goede basis om te investeren in het partnerschap met de ouders. ‘Success for all’ verbindt de leefwereld van school met die van thuis, dat is heel belangrijk. Ik verwacht dat kinderen en ouders in de stad hier veel aan gaan hebben.’  

Te veel aanmeldingen
Zeven groepen op diverse scholen gaan na de zomervakantie met ‘Success for all’ aan de slag. Directeur John Wind van VCOG, het schoolbestuur van de christelijke scholen in de stad, zegt dat het enthousiasme om eraan mee te doen groot is. Ook in drie groepen van O2G2 en in één groep van een katholieke school van het KOC gaat dit programma straks van start.