Subsidie voor geluidsreductie kamerverhuurbedrijven › City of Talent

Subsidie voor geluidsreductie kamerverhuurbedrijven

 Subsidie voor geluidsreductie kamerverhuurbedrijven

Subsidie voor geluidsreductie kamerverhuurbedrijven

vr, 11 april 2014

Bij het aanvragen van subsidie kunnen eigenaren kiezen voor een standaardpakket aan maatregelen of een alternatief pakket dat leidt tot dezelfde reductie van geluid. In totaal is € 190.000 beschikbaar. Ook eigenaren die al eerder maatregelen namen, komen in aanmerking voor subsidie.

Eerder probeerde de gemeente het probleem aan te pakken door de 0-decibel-norm. Dit bleek praktisch niet uitvoerbaar. Daarna stelde de gemeente beleidsregels vast voor geluidsreductie bij kamerverhuurbedrijven. Deze administratief-juridische maatregelen sorteerden echter minder effect dan gehoopt. De gemeente trekt daarom de beleidsregels nu in, behalve voor uitzonderlijke gevallen.