Samenwerken aan een CO2-vrije energiecentrale › City of Talent

Samenwerken aan een CO2-vrije energiecentrale

Samenwerken aan een CO2-vrije energiecentrale

Samenwerken aan een CO2-vrije energiecentrale

vr, 7 juli 2017

De Magnum-centrale van de Nuon in de Eemshaven gaat over op het gebruik van waterstof als brandstof om te komen tot een CO2-vrije energiecentrale. 

Nuon, Gasunie en het Noorse Statoil starten een innovatieproject en zetten daarmee een belangrijke stap op weg naar een 100% CO2-vrije energievoorziening. Vanaf 2023 moet één van de drie units van de centrale overschakelen op waterstof. De zogeheten ‘superbatterij’ waar Nuon aan werkt komt daarmee een stap dichterbij.

Met de toename van het aandeel van wind en zon in energievoorziening wordt het borgen van stabiliteit belangrijker. Het aanbod van deze duurzame bronnen wordt immers sterk door weersomstandigheden bepaald. Gascentrales kunnen daarin in de toekomst voor de nodige flexibiliteit zorgen, mits de CO2-uitstoot succesvol wordt teruggedrongen. Wanneer de nieuwe centrales geen aardgas meer gebruiken maar waterstof, kan de energievoorziening volgens gestelde doelen in het Parijse klimaatakkoord CO2-vrij worden, terwijl de betrouwbaarheid en stabiliteit behouden blijft. 

Binnen de samenwerking richt Statoil zich op de productie van waterstof. Gasunie gaat de mogelijkheden voor het transport en opslag onderzoeken. Nuon zet vervolgens de waterstof in voor verbranding in de Magnum ten behoeve van elektriciteitsproductie. Het project moet daarnaast de drie bedrijven inzichten geven in de mogelijkheden om meer gascentrales geschikt te maken voor de verbranding van waterstof.

Waterstof is een zeer licht gas dat ontstaat onder aardse omstandigheden. Door de hoge verbrandingswaarde en het schone verbranden is het een zeer aantrekkelijk alternatief voor fossiele brandstoffen. 

De Magnum-gascentrale heeft 3 ‘combined cycle’ gas turbines (CCGT) met elk een capaciteit van 440 MW. Eén eenheid in continu bedrijf geeft nu een CO2-uitstoot van ongeveer 1.3 miljoen ton CO2 per jaar. Bij het toekomstige gebruik van waterstof resteert alleen waterdamp. 

Energie en Groningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Groningen wordt dagelijks hard gewerkt aan de verduurzaming van de samenleving en de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie. Veel ontwikkelingen op dit gebied komen direct voort uit de lange traditie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Meer nieuws lees je hier