Routekaart 2035 voor Groningen CO2-neutraal › City of Talent

Routekaart 2035 voor Groningen CO2-neutraal

Routekaart 2035 voor Groningen CO2-neutraal

Routekaart 2035 voor Groningen CO2-neutraal

wo, 10 oktober 2018

Het werd afgelopen woensdag gepresenteerd: de ‘Routekaart 2035’ door de gemeente Groningen en ruim vijftig bedrijven en organisaties uit de stad. Vol met plannen om Groningen in 2035 CO2-neutraal te krijgen.

De energietransitie speelt in Groningen een grote rol. Juist door de gaswinning en de aardbevingen lopen we hier in Groningen voorop als het om alternatieve energie gaat. De gemeente heeft dan ook niet voor niets de ambitie om in 2035 een CO2-neutrale gemeente te zijn en daarmee is Groningen koploper in Nederland. Daarvoor moeten we overschakelen op zon, wind, aardwarmte, biomassa en waterstof. Een uitdaging waar de industrie, bedrijfsleven en inwoners van Groningen onmisbaar in zijn.

Van aardgas naar zonne-energie
De Routekaart laat zien dat de meeste energie (maar liefst 38%) naar de verwarming van gebouwen en huizen gaat. Licht/krachtstroom en vervoer beslaan een kwart. De energie die daar voor nodig is komt nu bijna voor de helft uit aardgas en voor een kwart uit elektriciteit en groen gas. Er moet dus iets veranderen. Zo zal het aantal zonnepanelen op daken van huizen zeven keer zo groot moten worden en in 2035 heeft de helft van de huizen een zonneboiler.

Hoe nu verder? Per Groningse wijk gaan bewoners samen met bedrijven en de gemeente kijken hoe ze stappen naar de toekomst kunnen maken.

Meer weten? Je vindt de Routekaart hier.