Roddel: het is functioneel! › City of Talent

Roddel: het is functioneel!

Roddel: het is functioneel!

Roddel: het is functioneel!

do, 6 juli 2017

Mensen roddelen heel wat af. En dat is niet voor niets, concludeert Elena Martinescu van de Rijksuniversiteit Groningen. Roddelen is namelijk functioneel voor alle betrokkenen; zender, ontvanger en zelfs voor degene waarover geroddeld wordt. Onlangs promoveerde zij met haar onderzoek.

“Hee, psst. Heb je het al gehoord?” Roddelen is goed. Iets wat we allemaal doen, maar wel stiekem. Want trots zijn we er niet op. Het kan heel leuk zijn, maar eigenlijk niet voor degene waarover geroddeld wordt. Toch is roddelen een essentieel onderdeel van het leven in sociale groepen. Het is namelijk een toegankelijke manier om te leren over je eigen positie ten opzichte van je sociale omgeving. En met die informatie kun je je aanpassen aan de daarin geldende eisen. En dat geldt dus ook voor de degene over wie geroddeld wordt.

Positief en negatief roddelen
Natuurlijk heb je roddels en roddels. Positieve roddels zorgen – zo blijkt uit eerder onderzoek van Mastinescu- voor meer waardering en zelfverbetering, terwijl negatieve roddels de waardering voor zelfpromotie vergroten. “Het horen van positieve verhalen over anderen kan nuttig zijn, omdat dit iemand stimuleert zichzelf te verbeteren,” legt zij uit in haar eerdere onderzoek. “Het horen van negatieve roddels kan vleiend zijn, omdat dit suggereert dat anderen misschien minder goed functioneren dan wijzelf. Echter, negatieve roddels kunnen ook bedreigend zijn, omdat deze kunnen wijzen op een complexe sociale omgeving waarin men gemakkelijk het slachtoffer kan worden van negatieve bejegening.”

Mannen en vrouwen
Wel blijkt uit het eerdere onderzoek dat er duidelijke verschillen in effecten zijn op mannen en vrouwen. Zo worden vrouwen die een negatieve roddel ontvangen bezorgder. Waarschijnlijk omdat ze geloven dat ze eenzelfde lot zullen ondergaan als degene over wie de roddel gaat. Voor mannen werkt het juist zo dat als ze een positieve roddel ontvangen, ze meer angst ervaren. Waarschijnlijk omdat ze zich sociaal vergelijken met concurrenten en de roddel een bedreiging vormt.

Zelfevaluatie
Nu toont Martinescu in haar promotieonderzoek aan dat roddelen in het algemeen functioneel is voor zenders, ontvangers en doelwitten. Zo helpt het ontvangers om zichzelf te evalueren ten opzichte van degene over wie geroddeld wordt. En bij het doelwit roepen de roddels emotionele reacties op, waarop hij/zij zal reageren. Daarom ziet Martinescu roddels als een essentiële bron voor zelfevaluatie. Op 19 juni promoveerde zij met haar onderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Elena Martinescu.