PhD-day 2016: Eenheid in Verscheidenheid

do, 8 september 2016

De 2016 PhD-day is het enige universiteitsbrede PhD evenement voor PhD studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en vindt plaats op vrijdag 16 september 2016 bij het UMCG Onderwijscentrum. PhD studenten en post-docs van 55 verschillende nationaliteiten hebben zich ingeschreven voor het evenement.

Om deze studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt en om ze te voorzien van de essentiële vaardigheden voor na hun promotie, wordt er jaarlijks een carrière evenement georganiseerd in samenwerking met de decanen van de 9 faculteiten en GOPHER, een universiteitsbrede studentenvereniging voor PhD studenten.

Het thema van de 2016 PhD-day is Eenheid in Verscheidenheid, gericht op het benadrukken van de diversiteit binnen de universiteit wat betreft onderzoeksprogramma’s, potentiële carrières en culturele achtergrond van PhD studenten. Om dit thema te benaderen worden er lezingen georganiseerd met thema’s als ‘Omarmen van diversiteit in de academische wereld’ en ‘Samenbrengen van verschillende markten’. Daarnaast zullen er verschillende workshops gehouden worden gericht op het versterken van belangrijke vaardigheden voor een carrière binnen en buiten de wetenschap, bijvoorbeeld spreken in het openbaar, wetenschappelijk schrijven, tijdsbeheer en interculturele effectiviteit.

PhD-day 2016: Unity in Diversity

In 2015, 245 PhD students graduated with a doctoral degree from one of the nine Graduate Schools of the University of Groningen. After their graduation, these students enter the job market again, looking for a new challenge.

The 2016 PhD Day is the only university-wide PhD event at the University of Groningen and will be held on Friday, 16 September 2016 at the UMCG Education Center. PhD students and post-docs from 55 different nationalities have registered for the event.

To help PhD students prepare themselves for the job market and to provide them with the essential skills for after their graduation, a yearly career event is organized in association with the Groningen Graduate Schools and GOPHER, a university-wide PhD student association. 

The theme of this year’s PhD day is Unity in Diversity, aiming to highlight the diversity within the university: in terms of research programs, potential careers as well as the cultural backgrounds of PhD students. To address this theme, lectures such as ‘Embracing Diversity in Academia’ and ‘My Entrepreneurial Journey: Unifying Diverse Markets’ will be held. In addition, there will be workshops to strengthen important skills for both academic and non-academic careers such as public speaking, scientific writing, time management and intercultural effectiveness training.