Ondergrondse waterbron Zernike Campus › City of Talent

Ondergrondse waterbron verwarmt straks de Zernike Campus

Ondergrondse waterbron Zernike Campus

Ondergrondse waterbron verwarmt straks de Zernike Campus

ma, 3 juli 2017

Onder de grond van Zernike Campus bevindt zich een geothermiebron die 10.000 gebouwen, kantoren en huishoudens van warmte kan voorzien. Gasunie New Energy, WarmteStad, Waterbedrijf Groningen en gemeente Groningen tekenden op 19 december 2016, een intentieovereenkomst voor het project ‘Warmtenet Noordwest’. Na een lange tijd van zorgvuldige voorbereidingen gaat de bouw van 'Warmtenet Noordwest' beginnen.

Vandaag start de aanleg van het warmtenet door WarmteStad en de werkzaamheden worden vooral uitgevoerd in de zomermaanden rond de straat Blauwborgje. Het gaat om een gedeelte tussen de Mudden en de hoek van sportcentrum ACLO. Beide zijn dan overigens nog gewoon bereikbaar. De aanleg van het gedeelte tussen De Mudden en Zernikelaan vindt plaats in de periode september/oktober.              

Warm water opgepompt
Zodra het warmtenet op het Zerniketerrein is aangelegd, starten de verdere werkzaamheden. Dat gaat onder de Ringweg door, richting Paddepoel-Noord, Selwerd en andere delen van de stad. Dit najaar start ook de aanleg van de daadwerkelijke geothermiebron, die het warme water op gaat pompen. Het idee is dat er in de toekomst meer dan 10.000 huishoudens worden voorzien van duurzame warmte. Op de Zernike Campus zullen verschillende gebouwen van de RUG en Hanzehogeschool worden aangesloten op dit aardwarmtenetwerk.

Meer weten of Geothermie? Bekijk het filmpje hieronder of bezoek de site van Warmtestad.

Geothermie

Geothermie

Energie en Groningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Groningen wordt dagelijks hard gewerkt aan de verduurzaming van de samenleving en de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie. Veel ontwikkelingen op dit gebied komen direct voort uit de lange traditie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Meer nieuws lees je hier