Een eigen klimaattop voor het Noorden › City of Talent

Een eigen klimaattop voor het Noorden

Een eigen klimaattop voor het Noorden

Een eigen klimaattop voor het Noorden

di, 22 augustus 2017

Op donderdag 9 november vindt ‘ie plaats in het Energy Academy gebouw in Groningen: de Noordelijke Klimaattop. Voor wie zich bezig houdt met de vermindering van CO2-uitstoot, de energietransitie en het klimaat hét evenement om zich te laten zien en concrete afspraken te maken voor een klimaatneutrale toekomst. 

De Noordelijke Klimaattop wordt georganiseerd door de drie Noordelijke provincies en is een vervolg op de Nationale Klimaattop die op 26 oktober vorig jaar door staatsecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werd georganiseerd in Rotterdam. Het doel? Bijdragen aan de afspraken van Parijs om in 2050 klimaatneutraal te zijn. En dat kan alleen als er nu concrete afspraken gemaakt worden tussen bedrijven, overheden en organisaties om de CO2-uitstoot terug te dringen. Overeengekomen actieplannen worden ter plekke ondertekend en na een half jaar teruggekoppeld aan het projectteam van de drie provincies.

Tijdens de Noordelijke Klimaattop worden ook innovaties uit Noord-Nederland getoond. Thema’s zijn: duurzaam produceren, energiebesparing in de industrie, slim besparen in de gebouwde omgeving, balanceren en aangrenzende thema's, zoals landbouw en verkeer en vervoer. Bedrijven kunnen zo aandacht krijgen voor hun innovaties en tegelijk samen inspiratie op doen voor de uitdagingen van de toekomst. Het exacte programma wordt later bekend gemaakt.

Elk bedrijf, elke organisatie met een plan, project, product of dienst dat bijdraagt aan een beter klimaat kan zich hier aanmelden om mee te doen aan de top. Aanmeldingen moeten uiterlijk 11 september binnen zijn.​

Energie en Groningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Groningen wordt dagelijks hard gewerkt aan de verduurzaming van de samenleving en de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie. Veel ontwikkelingen op dit gebied komen direct voort uit de lange traditie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. Meer nieuws lees je hier