Nieuw kenniscentrum test prestaties zonnepanelen › City of Talent

Nieuw kenniscentrum test prestaties zonnepanelen

 Nieuw kenniscentrum test prestaties zonnepanelen

Nieuw kenniscentrum test prestaties zonnepanelen

do, 20 maart 2014

De Stichting ZonneEnergieKennisCentrum (ZEKC) is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool, Sunrenity en de gemeente Groningen. Het ZEKC heeft tot doel de informatievoorziening over zonnepanelen richting de consument te verbeteren. Daarnaast wil het ZEKC de installatiebranche meer kennis verschaffen over de techniek die komt kijken bij de installatie van zonnepanelen.

Onderzoeken
Om de zonnepanelen van verschillende leveranciers te testen, voert het ZEKC onafhankelijk benchmark-onderzoek uit in Nederlandse klimatologische omstandigheden. Studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool gaan het onderzoek uitvoeren. Op dit moment laten drie verschillende leveranciers de eerste testen uitvoeren op de Zernike Campus. De komende tijd zullen er meer volgen. De resultaten zullen continu online zichtbaar zijn.

Open platform
Het ZEKC wil zich niet beperken tot de Nederlandse markt. Met de ontwikkeling van een open platform kunnen dergelijke testopstellingen ook in andere landen worden gerealiseerd, om naast lokale resultaten ook globale resultaten te creëren. Dat maakt uiteindelijk de markt van zonnepanelen wereldwijd beter inzichtelijk, met gevalideerde datasets van zonnepaneelprestaties. Oprichter van de stichting Paul Gesink (tevens winnaar van de Jonge Ondernemerprijs 2013 van Groningen) stelt dat het ZEKC actief wil samenwerken met verschillende partners.

EnTranCe
Een belangrijk onderdeel van de Energy Academy Europe is de proeftuin voor vraaggestuurd en toegepast onderzoek: het Energy Transition Centre (EnTranCe). Hier bouwen het bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan de energievoorziening van de toekomst. Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport. EnTranCe biedt faciliteiten waar gewerkt kan worden aan onderwijs, onderzoek en innovatie en is gevestigd op de Zernike Campus Groningen.