Master Nanoscience beste universitaire masteropleiding › City of Talent

Master Nanoscience beste universitaire masteropleiding

do, 20 februari 2014

Nanoscience krijgt van alle masters het allerhoogste puntenaantal toegekend (98 van de 100). Ook vorig jaar was Nanoscience volgens de Keuzegids al de allerbeste universitaire master in Nederland. In de Keuzegids worden circa 1250 Nederlandse masteropleidingen kort beschreven. Bij de meeste wordt ook een kwaliteitsoordeel gegeven, op basis van studentenoordelen en het oordeel van keurmerkinstantie NVAO. Over het algemeen blijken kleinschalige en intensieve opleidingen het beste uit de bus te komen.

Zes topopleidingen

In de gids zijn beschrijvingen opgenomen van circa 1250 hbo- en wo-masters die officieel in Nederland zijn geregistreerd. Bij 730 masters wordt bovendien een kwaliteitsoordeel gegeven. Sommige studies zijn zo goed dat de redactie ze het predikaat ‘topopleiding’ geeft. Van de 59 beoordeelde masteropleidingen van de RUG mogen zich zes topopleiding noemen: Nanoscience, Population Studies, Medical and Pharmaceutical Drug Innovation, Research Master in Economics and Business, Behavioural and Social Sciences (research) en Behavioural and Cognitive Neurosciences (research).

Vijf eerste plaatsen

Vijf RUG-opleidingen hebben weliswaar niet het predikaat topopleiding gekregen, maar staan wel eerste in hun categorie. Dat zijn Sociologie, Geneeskunde, Farmacie, Human Movement Sciences en de opleiding tot leraar moderne talen.

Meer informatie