Make IT work: voorbeeldproject voor Noord-Nederland › City of Talent

Make IT work: voorbeeldproject voor Noord-Nederland

Make IT work: voorbeeldproject voor Noord-Nederland

Make IT work: voorbeeldproject voor Noord-Nederland

ma, 17 december 2018

IT Academy Noord-Nederland is met de Human Capital-aanvraag ‘Make IT Work in Noord-Nederland’ bekroond tot voorbeeldproject voor Noord-Nederland. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de drie noordelijke provincies gaan het project voor drie jaar subsidiëren.

‘Make IT Work’ is onderdeel van de Hanzehogeschool en moet als omscholingstraject en helpen om de mismatch tussen vraag en aanbod van ICT’ers in Noord-Nederland op te lossen. Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een veelgevraagde IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en NHL Stenden Hogeschool start de eerste groep cursisten in het voorjaar van 2019. De IT Academy pakt op deze manier het tekort aan ICT’ers aan en speelt in op de mismatch op de ICT-arbeidsmarkt. 

De deskundigencommissie noemt Make IT Work een voorbeeld Human Capital-project voor Noord-Nederland. De Human Capital Agenda is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen.

Meer weten over Make IT Work? Bekijk de website