Kinderen leren beter door te bewegen › City of Talent

Kinderen leren beter door te bewegen

Kinderen leren beter door te bewegen

Kinderen leren beter door te bewegen

ma, 30 januari 2017

RUG-promovenda Marijke Mullender-Wijnsma ontdekte dat kinderen beter leren de taal- en rekenles als ze bewegen. Ze onderzocht de effecten van het programma Fit & Vaardig, dat fysieke activiteit op school integreert in de les. Uitkomst? Na twee jaar hadden leerlingen een leerwinst voor rekenen en taal van vier extra maanden. 

Stilzitten en luisteren naar de juf of meester. Dat is wat je in de meeste scholen in Nederland ziet. Maar in de klassen die meedoen aan het Fit & Vaardig programma lijkt de taal- of rekenles wel een gymles. Tijdens het rekenen zie je leerlingen rekken en springen. Marijke Mullender-Wijnsma onderzocht of leerlingen door deze bewegingen ook echt beter gingen leren. Ze keek in haar onderzoek naar vijfhonderd leerlingen van twaalf verschillende basisscholen. 

Beweging en je brein
‘Uit hersenonderzoek blijkt dat als kinderen gaan bewegen, er stofjes vrijkomen in de hersenen. Dit zijn bijvoorbeeld neurotransmitters. Bovendien is de doorbloeding beter’, legt Mullender-Wijnsma uit. ‘En door die veranderingen in de hersenen kunnen ook permanente veranderingen optreden, zoals de aanmaak van nieuwe hersencellen of nieuwe verbindingen daartussen. En dat kan weer leiden tot cognitieve verbetering.’

Allemaal pluspunten
Het lijkt er dat bewegen slimmer maakt. De uitkomsten van het onderzoek laten dat ook zien: wie meedeed aan het programma had betere taal- en rekenprestaties vergeleken met de controlegroep (die op de normale manier les hadden gekregen). In twee jaar tijd liep de leerwinst voor rekenen en taal zelfs op tot vier extra maanden. En de F&V-lessen hadden nog een pluspunt: na het bewegen waren leerlingen geconcentreerder en meer taakgericht bij de volgende les.